Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi er et selskab under Dansk Psykologforening, der beskæftiger sig med forskningsmetodologiske problemstillinger, herunder:

  • Kvalitative forskningsmetoder
  • Kvantitative forskningsmetoder
  • Statistik
  • Psykologiske tests
  • Interviewmetodik

Selskabet holder 5-6 arrangementer om året. Deltagelse kræver ikke tilmelding og er gratis for medlemmer.

Kommende arrangementer

mandag den 30. maj, 2022
Kl. 18.00-22.00.
Generalforsamling