Tidligere arrangement:

Hvorfor bruge Rorschach i psykologisk praksis? Introduktion til det nye Rorschach-system, R-PAS.

Arrangementet blev afholdt mandag den 16. maj, 2022.

V/ Associeret forsker, cand. psych., ph.d., Jan Ivanouw, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Man er velkommen fra kl. 19.00 til hyggeligt samvær.
Der er servering af sunde snacks og drikke.

Herman Rorschach introducerede testen i 1921, som en personlighedstest, og med særligt henblik på at klarlægge forstyrrelser i forbindelse med det skizofrene spektrum.

Rorschach selv døde kort efter publiceringen, og andre videreudviklede testen. På grund af nazisternes magtovertagelser i Europa flyttede testudviklingen til USA, hvor 5 større systemer opstod. John Exner gjorde i 1960-70’erne et stort arbejde med at samarbejde disse til et samlet, comprehensive system (CS), som efterhånden blev globalt accepteret. Han forskede i og videreudviklede løbende testen i en årrække.  I Danmark er mange psykologer uddannet i CS.

Rorschach er den mest undersøgte psykologiske test. CS viste sig samlet set i metaanalyser at have validitet på linie med andre personlighedstests. I en meget omfattende metaundersøgelse fra 2013 af hver enkelt Rorschachvariabel for sig viste der sig dog store forskelle i validitet af disse.

Ud fra denne undersøgelse, og undersøgelser af hvilke variable praktikere fandt mest nyttige, udviklede medlemmerne af Exners rådgivende forskningsråd efter hans død i 2006 en ny version af testen, The Rorschach Performance Assessment System, R-PAS. Nogle variable udgik af systemet, og flere nye blev tilføjet. Endvidere søgte man at løse problemet med de meget store forskelle i antal svar personer giver til testen. I en ny instruktion opfordres svarpersonerne til at give “2, måske 3 svar” til hver af de 10 tavler. Der forskes intensivt i R-PAS, bl.a. i udvikling af nye normer.

I præsentationen gennemgås kort de basale principper for at tage en Rorschachtest, og Exners Comprehensive System beskrives.

Derefter gennemgås de undersøgelser der ligger bag R-PAS, og den nye testversion præsenteres med sine forskellige anvendelser.

Det kommenteres endvidere hvorledes R-PAS er blevet modtaget af praktikere og teoretikere på området. Som almindeligt ved nybrud, er der både tilhængere og arge modstandere som holder på det gamle.

test