Replikationskrisen – ny forskning bekræfter ikke gammel

Inden for psykologien, og inden for flere andre områder, viser det sig at en del etablerede forskningsresultater ikke kan genfindes når andre gentager undersøgelserne.

Dette er selvfølgelig et stort problem. Når det ikke tidligere har været opdaget eller omtalt, kan det være fordi der er meget mere prestige i at opdage nyt end i bare at gentage etablerede sandheder (tror man). Mange af de kanoniserede ældre undersøgelser har også komplekse designs som kan være svære og ressourcekrævende at gentage.
Endelig er der også ‘filedrawer-problemet’, som er at forskning der ikke bekræfter de opstillede hypoteser  ikke er så interessant for tidsskrifter som nye spændende opdagelser, og derfor er svære at få publiceret. Og det får måske forskere til ikke en gang at indsende sådanne artikler, endsige skrive dem færdigt, men bare i stedet  beholde dem i skuffen (filedrawer).

MEN nu er der kommet focus på den manglende replikation, og der er forskellige indsatser for at reparere på dette.
Et af problemerne mht gentagelse af tidligere undersøgelser, er at man skal begynde forfra med design, målemetoder og data. Der er derfor en bevægelse som retter sig imod større åbenhed. Man opfordrer forskere til at offentliggøre deres metoder og deres data, samt gøre deres måleredskaber (f.eks. tests) tilgængelige for andre. Dette støder selvfølgelig an mod forskerens interesse i at bevare sine egne muligheder for at forske videre, og der er forskellige tiltag til at respektere dette, f.eks. at en forsker kan afgive data med restriktioner vedrørende deres anvendelse

På det kendte netværk for forskere, ResearchGate, kan man lægge sine artikler, og sine halvfærdige artikler og projektideer, samt sine data til brug for andre. Hvis man arbejder med forskning, kan man melde sig til netværket her ResearchGate. Hvis ikke, kan man alligevel bruge stedet som adgang til forskning.

Der er endvidere internetsteder, som er designet til undersøgelse af forskning og til at fremme og publicere replikationer.

Et sted der er rettet mod psykologisk forskning, er PsychFileDrawer
Et sted der er rettet mod forskning i det hele taget, er Curate Science

Litteratur om emnet:
Gandrud, C. (2015). Reproducible research using R and RStudio 2nd ed. Boca Raton: Taylor & Francis.

Jan Ivanouw
25. april 2019