Skal jeg bruge flere forskellige målemetoder?

Når man planlægger en undersøgelse, skal man vælge hvilke målemetoder man skal bruge. Målemetoderne skal selvfølgelig vælges ud fra hvad det er man vil måle. Som regel drejer det sig i psykologien om begreber der skal have en nærmere definition, og som også kan måles på flere forskellige måder. I mange tilfælde fanger hver af de mulige målemetoder kun nogle aspekter af det man vil måle. En mulighed er så at vælge hvilket aspekt man synes er vigtigst, og så måle det. En anden mulighed er at bruge flere forskellige målemetoder. Den sidste mulighed kræver ganske vist indsamling af flere data, men det viser sig at man som regel får en bedre repræsentation af det begreb der skal måles (bedre validitet). Det er således konklusionen af den amerikanske psykologforenings undersøgelse af testmetoder [ref indsættes].

En omfattende gennemgang af forskellige typer af målemetoder og hvorledes de indsamlede data kan analyseres, fås i følgende værk:
Eid, M. og Diener, E. (ed) (2006). Handbook of Multimethod Measurement in Psycology. Washington: APA.

Analysen af flere samtidige målemetoder af det samme begreb er grundlagt af Campbell og Fiske i deres artikel fra 1959 (som er en af de mest citerede artikler i psykologien):
Campbell, D.T. og Fiske, D.W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. Psychological Bulletin, 56, 81-105.

En pointe i denne artikel er at hver type af metode har nogle særtræk, som stammer fra metoden, ikke fra det der måles. Disse kaldes method factors. Eksempler på sådanne faktorer er testindstillingen (response style) hos en testperson der udfylder en personlighedstest. Personen kan være mere eller mindre åben og ærlig, og måske endog bevidst drejer sine svar i den ene eller anden retning.

Analysen af dette problem består i at adskille informationen vedrørende de psykologiske egenskaber (træk) og metodefaktorer ved for de samme testpersoner at måle flere forskellige træk med flere forskellige målemetoder, kaldet et MMTM-design (MultiMethod-MultiTrait).

Da de skrev deres artikel, var de statistiske metoder selvfølgelig ikke så udviklede som de er i dag. der findes en række forskellige måder at analysere MTMM-resultater, som er gennemgået i ovennævnte håndbog.

Jan Ivanouw
22. juni 2018