Oplægsholder

Mette Høyer

cand. psych., ph.d., Ekstern lektor

Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Oplæg i selskabet


27.10.2008

Video af forældre og børns samspil, hvad kan vi lære? Observation af forældre­barn samspil, metodiske vanskeligheder og social perception

Med udgangspunkt i en kort gennemgang af tidligere forskning på området, blev det diskuteret, hvorvidt det er muligt, at lave kvantitative analyser, baseret på observation af andre forældre og deres børns samspilsadfærd, dvs. baseret på social perception: Observationsdatas kvalitet, validitet og reliabilitet – Betydningen af sådanne undersøgelsers resultater for udviklingsteorierne og udviklingsforskningen.