Tidligere arrangementer

2018

Personlighedstests: Et ufærdigt projekt?
v/ Nikolaj Lunøe. 29. okt., 2018.
NB Der er hyggeligt samvær og servering af varme og kolde drikke og sundt slik fra kl 19.00. “Past behavior is the best predictor of…

Miljøgiftes indvirkning på intellektuelle evner. Forskningsmetoder og resultater.
v/ Fróði Debes. 24. sep., 2018.
NB Der er hyggeligt samvær og servering af varme og kolde drikke og sundt slik fra kl 19.00. Dette er et helt ekceptionelt projekt fordi…

Kursus i netbaseret dataindsamling med LimeSurvey
v/ Anders Bech Christiansen & Jan Ivanouw. 26. maj., 2018.
Deltagere Min. 5, maks. 15 medlemmer af Dansk Psykologforening og af Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi. Hvis man er medlem af DP, men ikke af PSF,…

Conducting – Inducing body expression or arbitrary sign language?
v/ Morten Schuldt-Jensen & Sarah Platte. 24. maj., 2018.
Expert or fraud? Opinions differ widely when it comes to the profession of the conductor. The powerful person in front of an orchestra or a…

Den politiserede psykologi
v/ Troels Gottlieb. 19. mar., 2018.
Sædvanligvis lyder psykologiens skabelsesberetning, at den nomotetiske stræben efter at afdække almene lovmæssigheder har domineret, og at det idiografiske fokus på at forstå menneskers særegne…

Generalforsamling med fagligt oplæg: Fænomenologisk beskrivelse af sexuelle forløb
v/ Jan Ivanouw. 29. jan., 2018.
Vi ved en del om de fysiologiske forhold under sexuelle forløb, men vores viden om de oplevelser man samtidig har under sexuelle forløb er typisk…

2017

Talblindhed: ’Jeg kan altså ikke finde ud af det der med tal’
v/ Gorm Hetmar. 14. nov., 2017.
Er det bare helt almindeligt at have det sådan, eller er vi over i noget med talblindhed/dyskalkuli? Er der flere slags talblindhed? Ligner ordblindhed og…

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse – hvordan gør man?
v/ Anders Bech Christiansen. 30. okt., 2017.
Lige meget om man er egentlig forsker, eller man bare gerne vil lave en lille hurtig undersøgelse, kan man have brug for at få besvaret…

Bevidsthed - en naturvidenskabelig teori
v/ Palle R. Jensen. 22. maj., 2017.
Palle Jensen gennemgår sin TRANS-teori om bevidsthed (Thought by Repetitive Activation of Neural Sequences). Teorien postulerer at bevidsthed er et resultat af overgang fra en…

Nu eller senere? - eksperimentelle metoder i økonomi
v/ David Dreyer Lassen. 27. mar., 2017.
Hvad er utålmodighed, og hvilke konsekvenser har forskelle i utålmodighed for både individuelle valg og økonomisk politik? Utålmodighed er en af økonomernes byggesten i forsøget…

Generalforsamling med fagligt oplæg: Indirekte virkninger og komplicerede sammenhænge i psykologisk forskning
v/ Jan Ivanouw. 26. jan., 2017.
Det faglige oplæg handler om forskningsdesign og statistiske metoder til at håndtere årsager som ligger mellem påvirkninger og virkninger. Et eksempel er gruppeterapi på psykiatrisk…

2016

Praksisforskning - forskning vedrørende psykologbehandling i privat praksis
v/ Stig Poulsen & Jan Ivanouw. 8. dec., 2016.
Psykoterapiforskning har lært os meget. Men hvad kan vi bruge som privatpraktiserende psykologer? Psykoterapiforskning laves som regel med ensartede patientgrupper - ellers er det jo…

Retslingvistikkens metodiske problemstillinger: Fra sproglig profilering til ophavsanalyse
v/ Tanya Karoli Christensen. 3. okt., 2016.
Sprogvidenskaben og dens metoder bliver i stigende grad anvendt inden for retssystemet, både som en del af politiets efterforsknings- og opklaringsarbejde og for forsvarssiden til…

Hvor mange forsøgspersoner skal jeg bruge?
v/ Jan Ivanouw. 19. maj., 2016.
Ved indledende undersøgelser hvor man vil have en første opfattelse af et område, eller undersøge hvordan et spørgeskema bliver opfattet af dem der skal svare,…

Socialkonstruktivisme og psykologi
v/ Finn Collin. 17. mar., 2016.
Hvad er socialkonstruktivisme, og hvad er argumenterne for standpunktet? Er disse argumenter holdbare? I foredraget vil jeg behandle disse spørgsmål med særligt henblik på psykologien.…

Generalforsamling 2016 - med fagligt oplæg: Conjoint Analysis
v/ Henriette Kirkeby. 28. jan., 2016.
Conjoint Analysis er en statistisk teknik, som ofte bruges inden for marketing til at afgøre, hvordan forbrugere vægter forskellige attributter (træk, funktion, fordele), som udgør…

2015

Lusido – et computerspil med kognitive udviklingsmuligheder!?
v/ Nis Mogensen. 23. dec., 2015.
Lusido er et computerspil, som anvender brugernes matematiske og sproglige færdigheder. Opfinderen Nis Mogensen mener spillet kan måle og udvikle beslutningstempo og -kvalitet, samt andre…

Symposium: Bogstart
v/ Henriette Kirkeby. 27. aug., 2015.
Præsentation af et projekt med anvendelse af den statistiske teknik Conjoint Analysis. Se det faglige oplæg til generelforsamling 2016 for nærmere forklaring og slides

Symposium: Forskelle i resultaterne af 7 kognitive tests af søofficerer med forskellige nationalitet
v/ Michael Jepsen. 27. aug., 2015.
Er de 'kulturbetingede' eller hvad?

Symposium: Hvad forstås grundlæggende ved talblindhed/dyskalkuli?
v/ Gorm Hetmar. 27. aug., 2015.
I hvilke former ytrer dyskalkuli sig? På hvilke måder ligner, respektive afviger dyskakuli sig fra dysleksi? Paradokser inden for talblindhed? - f.eks. ringe basale matematiske…

Symposium: Resultater på WiSC og RIAS
v/ Tytte Hetmar. 27. aug., 2015.
De to tests skulle være sammenlignelige, men det er de ikke - hvorfor?

Symposium: Metakognition - metahukommelse
v/ Peter Kristian Jacobsen. 27. aug., 2015.

Symposium: Når en model er 'too good to be true' - kan loadings blive for høje?
v/ Jan Ivanouw. 27. aug., 2015.
Undersægelse af test-retestsdata fra MDI-testen fra projekt med depressionsbehandling hos sygesikringspsykologer

Overseas or Submarines?
v/ Morten H. Vestergaard. 15. jun., 2015.
Hvordan undersøger man Kinas militære ambitioner? Fra teori til hypoteser, og fra metodevalg til empiri om Kinas flåde og dens rolle i international politik. Kinas…

Generalforsamling 2015 - med fagligt oplæg: Skæv fordeling af testresultater
v/ Michael Jepsen & Jan Ivanouw. 26. jan., 2015.
Er en skæv normalfordeling (Ex-Gauss) en (næsten) universel funktion til modellering/beskrivelse og produktion af referencenormer for resultaterne af forskellige psykologiske tests og -persongrupper? Der vises…

2014

NEO-PI-R
v/ Martin Stolpe Andersen. 2. dec., 2014.

Erfaringer med anvendelse af ProPerson i forbindelse med gruppeprocesser
v/ Carsten Rosenberg Hansen, Benny Karpatschof & Jane Bruun. 29. okt., 2014.
Ud fra en case fra det virkelige liv, som drejer sig om mistrivsel i en medarbejdergruppe, vil vi belyse, hvorledes konsulenten kan gøre brug af…

Konnektion
v/ Christoffer Bøving. 3. mar., 2014.

Alexithymi
v/ Randi Staffeld. 12. feb., 2014.

Generalforsamling 2014 - med fagligt oplæg: Introduktion til Bayesisk statistik og hvordan den kan bruges i praksis
v/ Jan Ivanouw. 13. jan., 2014.
Bayesisk statistik er et begreb man ofte kan møde i videnskaben. Det kan have noget mystisk og svært over sig, men hvorfor sætter en engelsk…

2013

Udvikling af koncept for optimering af styringsdesign i offentlige organisationer
v/ Leon Lerborg. 9. dec., 2013.
Der er ingen topledelser, der har blot nogenlunde styr på, hvad der samlet set og grundlæggende styrer deres organisationer. De er optaget af enkelte styringsteknologier,…

Optiske illusioner i 2D og 3D
v/ Torsten Ingemann Nielsen. 30. maj., 2013.
I foredraget demonstreres en række illusioner og konsekvenserne for perceptionsforskningen gennemgås.

Generalforsamling 2013 - med fagligt oplæg: Behandlingseffektundersøgelser med nye metoder, Growth modeling
v/ Jan Ivanouw. 4. feb., 2013.
Hvilke krav må man stille til undersøgelsesdesignet og dataanalysen ved behandlingseffektundersøgelser inden for psykologien? Introduktion til forløbsundersøgelse med multileveldataanalyse og Growth modeling-analyse med latente variable,…

2012

Prenatal exposure to alcohol and neurobehavioral development at age 7
v/ Janni Niclasen. 18. okt., 2012.
Oplægget og disskussionen havde fokus på selektionsbias i korhorteundersøgelser. Det blev også diskuteret hvordan undersøgelsens tidslige opløsning samt forskellige måder at kategorisere og inddele respondenter…

Childhood developmental consequences of being born to a mother using substances during pregnancy
v/ Tina Birk Irner. 18. okt., 2012.
Oplægget havde fokus på de vanskeligheder, der kan være forbundet med at følge udsatte grupper over tid. Herunder: vanskeligheder omkring frafald, deltagernes motivation og at…

Effektmåling af sociale indsatser
v/ Maiken Pontoppidan. 1. okt., 2012.
Der er en stigende efterspørgsel på effektmålinger af høj kvalitet på det sociale område. SFI har oprustet på området ved bl.a. at etablere en ny…

Model fit og robusthed? Reanalyse af PISA data om læsning i 56 lande i 2006
v/ Svend Kreiner. 20. sep., 2012.
Svend Kreiner præsenterede analyser på PISA’s datamateriale, som viser at PISA-undersøgelsen ikke passer med en Rasch-model, selv om PISA selv lægger dette til grund for…

Den digitale dagbog
v/ Kresten Bjerg. 19. apr., 2012.
Kresten Bjerg demonstrerede computerprogrammetphenomenalog - en nyudviklet digital dagbog, hvor brugere kan registrere og reflektere over deres daglige livsførsel, bl.a. med anvendelse af ikoner (glypher)…

Generalforsamling 2012 - med fagligt oplæg: ADHD'er -- dem laver vi da selv!
v/ Gorm Hetmar. 25. jan., 2012.
I den senere tids debat om ADHD er den samfundsmæssige vinkel ofte fraværende, hvilket dette oplæg søgte at rode bod på. Oplæggets budskab var, at…

2011

Demonstration af PC-programmet Mplus til at lave psykologiske modeller
v/ Jan Ivanouw. 7. dec., 2011.
Oplægget belyste fordelene ved at anvende det statistiske analyseprogram Mplus til afprøvning og analyse af psykologiske modeller. Det blev bl.a. vist hvordan Mplus tillader forskeren at indkorporere flere forskellige målemetoder i modellen, hvorved man kan bortfiltrere metodespecifik støj. Oplægget demonstrerede anvendelsen af Mplus på flere forskellige datasæt og til forskellige typer af undersøgelser, herunder forløbsundersøgelser.

Er faktoranalytiske modeller gyldige på individniveau?
v/ Anders Bech Christiansen. 28. nov., 2011.
Oplægget gik i rette med den populære antagelse, at faktoranalytiske modeller, såsom 'Big Five' og g-faktoren, udpeger psykologiske egenskaber, der findes 'inde i hovedet' på…

Skalaer og superskalaer i ProPerson-testen
v/ Benny Karpatschof. 20. sep., 2011.
Skalastruturen i ProPersontesten gennemgås med empirisk materiale. Hent slides her

Metodiske udfordringer ved udforskning og konceptualisering af levede kropslige praksisser
v/ Carsten Møller & Patrick Renault. 18. maj., 2011.
Med udgangspunkt i alexandertekniske øvelser blev det demonstreret hvordan den kropsfænomenologiske tradition kan bidrage til større konceptuel integration ml. subjektfokuseret kropsterapi og akademisk psykologi (som…

Metoder til at afsløre og forhindre snyd og manipulation på test
v/ Guido Makransky. 14. apr., 2011.
Når det drejer sig om personlighedstest findes en række velkendte metoder til at gardere sig mod snyd og såkaldt 'impression management'. Problemstillingen er mere graverende…

Medlemsmøde: Evidensbegrebet og dets anvendelse i DP
7. feb., 2011.
Dansk Psykologforening barsler med en principerklæring for evidensbaseret praksis (forventes at udkomme i efteråret 2011), og har i den forbindelse bedt de faglige selskaber kommentere…

Generalforsamling 2011 - med fagligt oplæg: Estimation af responsbias og retningspåvirkning i ProPerson-testen
v/ Benny Karpatschof. 31. jan., 2011.
Benny Karpatschof demonstrerede en metode til at estimere responsbias i ProPerson testen, hvor item inden for de samme skalaer er både 'retvendte' og 'spejlvendte' (f.eks.…

2010

Refleksioner over oversete aspekter i debatten om ADHD
v/ Gorm Hetmar. 29. nov., 2010.
En kritisk diskussion ADHD's årsager, identificering, ætiologi og historiske kontekst. Et påtrængende spørgsmål, som kun berøres sporadisk i den offentlige debat og som synes at…

Klinisk vs. psykometrisk validitet
v/ Per Bech. 16. nov., 2010.
I oplægget gennemgik Per Bech samspillet mellem psykiatrisk diagnostik og psykometri i dets historiske udvikling fra Wundt, Kraeplin, Spearman, Rasch m.fl. frem til DSM-IV. Med…

Målingsinvarians
v/ Jan Ivanouw. 14. okt., 2010.
Psykologisk testning og centrale analysemetoder for udforskning af psykologiske problemstillinger forudsætter at de målemetoder vi bruger, fungerer ensartet over for de forskellige undersøgte grupper. I…

Spearman’s Law of Diminishing Returns
v/ Peter Weber Hartmann. 3. maj., 2010.
Spearman’s Law of Diminishing Returns siger, at g-faktoren er mindre hos en gruppe individer med høj intelligens end hos en gruppe med lav intelligens (korrelationen…

Sprog, perception og kognition
v/ Per Durst-Andersen. 19. apr., 2010.
Oplægget gennemgik nyere eksperimentelle undersøgelser, som tyder på at folk med forskellige modersmål ser forskelligt på et og samme billede, går til løsning af opgaver…

Generalforsamling 2010 - med fagligt oplæg: Introduktion til latente variable eksemplificeret ved Rorschachtesten
v/ Jan Ivanouw. 25. jan., 2010.
Foredraget demonstrerede hvordan statistiske modeller med latente variable løser nogle af de problemer der findes i den klassiske statistik. De målemetoder man bruger i psykologien,…

2009

At designe en personlighedstest - udviklingen af ProPerson testen
v/ Carsten Rosenberg Hansen, Benny Karpatschof & Jane Bruun. 2. dec., 2009.
Foredraget belyste teoretiske, psykometriske og anvendelsesmæssige aspekter ved udviklingen af en coaching-test, som bryder med den dominerende trækteroretiske tilgang til personlighedstestning, idet den er baseret…

Universitetspædagogisk praksis og videnskabelighed
v/ Tine Nielsen. 16. nov., 2009.
Tine Nielsen gav bud på hvordan man kan videnskabeliggøre den universitetspædagogiske praksis, både generelt og eksemplificeret på forskellig vis – bl.a. ved en præsentation af…

Structural Equation Modeling og tidsforløbsundersøgelser
v/ Jan Ivanouw. 19. okt., 2009.
Jan Ivanouw demonstrerede brug af kombineret multi-level-analyse og Structural Equation Modeling i forbindelse med undersøgelser af udviklingsforløb (f.eks. effektundersøgelser). Det blev vist hvordan disse metoder tilsammen har en række fordele i forhold til det klassiske før/efter (evt. suppleret med 'follow-up' )-design; bl.a. fordi de kan identificere uerkendte faktorer, der er ansvarlige for systematiske forskelle i de undersøgte udviklingsforløb samt åbner mulighed for at kombinere flere forskellige informationskilder (frem for f.eks. blot at basere målingen på en enkelt test).

Dansk tilpasning og dokumentation af udenlandske personlighedstest
v/ Henrik Skovdahl. 18. maj., 2009.
Med udgangspunkt i sin ph.d. afhandling og konkrete eksempler gav Henrik Skovdahl Hansen en beskrivelse af de problemstillinger, der knytter sig til tilpasning af udenlandske…

Cross-national comparisons of family affluence - measurement issues and statistical inference
v/ Svend Kreiner. 14. apr., 2009.
Oplægget gennemgik måleproblemer i forbindelse med konstruktion af en international ”family-affluence”-skala (FAS), som forsøger at afdække børnefamiliers økonomiske formåen. Svend Kreiner fortalte om undersøgelser af…

Hukommelsens mange ansigter
v/ Anders Gade. 23. mar., 2009.
Oplægget formidlede en række nyere forskningsresultater, der belyser og efterprøver den bredt accepterede antagelse om hukommelsens opdeling i flere delvist uafhængige hukommelsessystemer, som beror på…

Generalforsamling 2009 - med fagligt oplæg: Psykopati - gradsforskel eller specifik mekanisme?
v/ Nikolaj Lunøe. 26. jan., 2009.
Den officielle psykopatidiagnose er ret snævert knyttet til kriminalitet. Erhvervspsykologer kommer imidlertid ud for personer, som mangler mange af de officielle kendetegn på psykopati, men…

2008

Adaptiv tilpasning af sværhedsgrad i kognitive øvelser - kunstig intelligens som metode til at finde den optimale sværhedsgrad
v/ Inge Wilms. 26. nov., 2008.
Med udgangspunkt i egen forskning præsenteredes metode og problemer ved udvikling og afprøvning af kunstig intelligens som middel til løbende at matche sværhedsniveau til forsøgsperson…

Video af forældre og børns samspil, hvad kan vi lære? Observation af forældre­barn samspil, metodiske vanskeligheder og social perception
v/ Mette Høyer. 27. okt., 2008.
Med udgangspunkt i en kort gennemgang af tidligere forskning på området, blev det diskuteret, hvorvidt det er muligt, at lave kvantitative analyser, baseret på observation af andre forældre og deres børns samspilsadfærd, dvs. baseret på social perception: Observationsdatas kvalitet, validitet og reliabilitet – Betydningen af sådanne undersøgelsers resultater for udviklingsteorierne og udviklingsforskningen.

Hvordan kan man analysere realistiske psykologiske modeller?
v/ Jan Ivanouw. 29. sep., 2008.
Foredraget gennemgik de traditionelle statistiske modeller, udpegede deres indbyggede begrænsninger, og introducerede Structural Equation Modelling (SEM), som en nyere statistisk metode, der kan analysere mere realistiske psykologiske modeller, hvor der tages højde for komplicerede samspil mellem flere faktorer. Der blev vist eksempler på beregninger vha. statistikprogrammet M-plus. Foredraget vil blive blive fulgt op at senere arrangement, om anvendelsen af de nye metoder til undersøgelse af behandlingseffekt.

Computer adaptiv-testning (CAT)
v/ Guido Makransky. 28. maj., 2008.
Om praktiske, såvel som de psykometriske, fordele ved CAT-princippet inden for psykologisk testning i erhvervslivet. Præsentationen berørte også de problemer, der skal overvejes i forbindelse…

Adaptiv testning
v/ Svend Kreiner. 2. apr., 2008.
Svend Kreiner fortalte om principperne bag adaptiv testning, herunder de item respons modeller, der ligger bag, - eksemplificeret ved folkeskolens nye nationale test.

Kursus i statistikprogrammet S-plus (og R)
v/ Jan Ivanouw. 15. feb., 2008.
Selskabet afholdt et to-dages kursus i statistikprogrammet s-plus (som er næsten identisk med statistikprogrammet R), v. ph.d. Jan Ivanouw. Kurset var gratis for selskabets medlemmer .

Generalforsamling 2008 - med fagligt oplæg: Psykologiens videnskabelighed
v/ Benny Karpatschof. 30. jan., 2008.
Psykologiens videnskabelighed - Psykologi indlejret mellem to videnskabskulturer: sejladsen mellem positivisme og konstruktivisme. I forlængelse af selskabets årlige generalforsamling 30. januar, holdt Benny sit oplæg…

2007

Hvad er videnskabelig metode?
v/ Jan Faye. 27. nov., 2007.
Jan Faye argumenterer for at videnskabelige metoder i virkeligheden blot er en forfinelse og videreudvikling af den begrundelsespraksis, der allerede findes anvendt i hverdagslivet, og…

Kan vi måle erfaringens vækst? - Mere om Elliott Jaques intelligensteori
v/ Nikolaj Lunøe. 22. okt., 2007.
Fortsættelse af arrangementet d.10. april. Denne gang med kritisk diskussion af teoriens svagheder, suppleret med Nikolajs egne videooptagelser, hvor forskellige mennesker fortæller om de overvejelser,…

7-trinskarakterskalaen: Gennemsnitsdannelse på tvivlsomt grundlag
v/ Inge Henningsen. 24. sep., 2007.
I november 2004 fremkom den af regeringen nedsatte karakterkommission med forslag til en ny karakterskala. Inge Henningsen, der er statistiker, har leveret en del af…

Havariundersøgelser - udforskning af psykologiske faktorer bag ulykker
v/ John Krouel. 24. maj., 2007.
John Krouel fortæller om empiriske fund og metoder til analyse af psykologiske faktorer bag ulykker, på baggrund af sit mangeårige virke med udredning af jernbanehavarier.

Udformningen og udforskningen af interventioner - interventionsforskningens metodologi
v/ Benny Karpatschof. 2. maj., 2007.
I de senere år har kravet om evidensbaseret praksis bredt sig fra medicinsk til psykologisk praksis. Det har bidraget til at promovere de kognitivt-adfærdsmæssige behandlings-…

Hvor kloge er de kloge — og er de kloge nok?
v/ Nikolaj Lunøe. 10. apr., 2007.
Oplæg om den canadiske organisations-teoretiker Elliott Jaques (1917-2003) teori om den kognitive udvikling i voksenalderen. Nikolaj Lunøe, der er psykolog og free lance konsulent i…

Generalforsamling 2007 - med fagligt oplæg: Dysleksi - testning af voksne ordblinde. Er det et arbejde for psykologer (II) ?
v/ Gorm Hetmar. 25. jan., 2007.
Diagnostisk og differentialdiagnostiske spørgsmål, arbejde med komplekst sammensatte testbatterier, konkurrerende definitioner af ordblindhed. Egne data præsenteres. Der er tale om en fortsættelse af arrangementet i…

2006

Whistleblower eller bydreng – når forskeren er placeret i et politisk minefelt
v/ Peter Allerup. 11. dec., 2006.
Ud fra sine undertiden stormfulde erfaringer med pædagogisk forskning taler Peter Allerup om forskerens dilemma som placeret i et politiske minefelt. Det drejer sig bl.a.…

Dysleksi – testning af voksne ordblinde. Er det et arbejde for psykologer? I
v/ Gorm Hetmar. 23. okt., 2006.
Diagnostisk og differentialdiagnostiske spørgsmål, arbejde med komplekst sammensatte testbatterier, konkurrerende definitioner af ordblindhed. Egne data præsenteres.

Sekvensanalyse indenfor Rorschachtestning
v/ Jan Ivanouw. 18. sep., 2006.
Oplæg vedrørende sekvensanalyser anvendt indenfor Rorschachtesten. Altså noget om hvilken indflydelse rækkefølgen af de involverede deltests og items har på resultaterne. Og ikke mindst en demonstration af, hvordan sådanne analyser kan foretages. Derudover naturligvis diskussion af metoder og resultater.

Statistisk sammenhæng - fup eller fakta?
v/ Benny Karpatschof. 23. maj., 2006.
Udsagnet “En statistisk sammenhæng har intet at gøre med en kausal (reel) sammenhæng” er populært, men forkert. Faktisk kan de statistiske fejlkilder afsløres – ad…

Hvis PISA-undersøgelsen er svaret, hvad var da spørgsmålet?
v/ Jan Mejding. 9. maj., 2006.
Jan Mejding, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, med PISA-undersøgelsen som hovedområde, vil redegøre for PISA-undersøgelsens forudsætninger og intentioner, og fortælle om bestræbelserne på at udvikle…

Forældreevne - Begreb, metode og praktiske konsekvenser
v/ Arne Poulsen. 24. apr., 2006.
Vurdering af forældreevne: Begrebsmæssig afklaring samt diskussion af forhold af betydning for operationalisering – hvordan måles forældreevne, kan det måles? v/Arne Poulsen , professor i…

Generalforsamling 2006 - med fagligt oplæg: Dysleksi
v/ Gorm Hetmar. 31. jan., 2006.

Generalforsamling 2006 - med fagligt oplæg: Når modsætninger mødes - bipolaritet og quasi-bipolaritet
v/ Benny Karpatschof. 25. jan., 2006.
Gennemgang af de forskellige mulige opbygninger af psykologiske måleskalaer: er der et meningsfuldt endepunkt i begge sider af skalaen, f.eks. fra introversion til ekstraversion? Eller…

2005

Konstruktion og kvalitetssikring af test inden for erhvervslivet
v/ Shahram El Panai & Henriette Kirkeby. 26. okt., 2005.
Shahram El Panai &Henriette Kirkeby arbejder til daglig inden for det private erhvervsliv med psykologiske test og har beskæftiget sig med dette en årrække. De…

I lyst og nød (II) - En samlet empirisk begrundet model for det sunde parforhold med konsekvenser for undervisning og behandling af par
v/ Jan Ivanouw. 14. apr., 2005.
Gottmanns forskning og terapi blev præsenteret. En matematisk model for samspil i parforhold blev gennemgået. Modellen er en differentialligning og stammer fra Gottmann, J.M., Murray,…

Udvikling og afprøvning af psykologiske tests ved hjælp af Rasch-analyser
v/ Tine Nielsen & Svend Kreiner. 10. mar., 2005.

Generalforsamling 2005 - med fagligt oplæg: SimStat – et alternativ til Spss. Et program du har råd til
v/ Gorm Hetmar. 31. jan., 2005.

2004

Metaanalyse – en nødvendig metode i psykologien
v/ Jan Ivanouw. 30. nov., 2004.
I foredraget gennemgås teknik og problemer ved metaanalyse som metode.

Om tests for ordblindhed – metoder, analyseværktøjer og resultater
v/ Michael Jepsen. 18. nov., 2004.

I lyst og nød (I) – det sunde parforhold: Gottmanns forskning og terapi
v/ Jan Ivanouw. 21. okt., 2004.
Der har været stor interesser for parforholdets psykologi. Familien forhold har været genstand for omfattende sociologiske analyser. De psykologiske forhold i parforhold og familier har…

Dybde og virkelighed – i fænomenologiske eksperimenter
v/ Torsten Ingemann Nielsen. 13. maj., 2004.
Foredraget demonstrerede en ny type 3-dimensionale perceptuelle illusionsfænomener

Generalforsamling 2004 - med fagligt oplæg: Når også sproget er et forståelsesproblem
v/ Tytte Hetmar. 22. apr., 2004.

2003

Falske og genfundne erindringer i sager om krænkelser af børn
v/ Ingrid Leth & Katrine Zeuthen. 29. apr., 2003.

Psykologiske undersøgelser - psykologen til undersøgelse
v/ Else Christensen. 31. mar., 2003.
Om børnesager

Psykologiske undersøgelser - psykologen til undersøgelse
v/ Anne Mogensen. 6. mar., 2003.
Når forældrene slås om børnene - om forældremyndigheds- og samværssager

2002

Psykologiske undersøgelser - psykologen til undersøgelse
v/ Carsten Rosenberg Hansen. 28. nov., 2002.
Pædagogisk/kognitive personundersøgelser

Psykologiske undersøgelser - psykologen til undersøgelse
v/ Svend Erik Olsen. 31. okt., 2002.
Erhvervsmæssige personundersøgelser

Psykologiske undersøgelser - Psykologen til undersøgelse
v/ Birgitte Bechgaard. 26. sep., 2002.
Erklæringer, assessment, diagnostiske undersøgelser og udtalelser inden for KLINISK PSYKOLOGI - rammer psykologen plet?

Effekten af opsøgende terapeutisk arbejde med alkoholikere - et fænomenologisk orienteret kvalitativt studie
v/ Gorm Hetmar. 18. apr., 2002.
Ud fra en metodologisk gennemgang af principper og praktiske fremgangsmåder ved kvalitativ analyse blev gennemgået en interviewundersøgelse af effekten af opsøgende behandling af alkoholikere. En…

Generalforsamling 2002 - med fagligt oplæg: Erfaringer med forsøg på kvantificering af Rorschach
v/ Jan Ivanouw. 4. apr., 2002.
Rorschachdata består primært i optællinger af forskellige scoringskategorier. Nogle af disse optællinger bruges direkte som variable (for eksempel antal bevægelsessvar, M), andre omkodes. Nogle omformes…

Forskning i effektevaluering af psykoterapi
v/ Hans Henrik Jensen. 12. feb., 2002.
Med udgangspunkt i egne data fra undersøgelse af psykoterapi med ambulante patienter på psykiatrisk afdeling gav Hans Henrik Jensen en oversigt over problemstillinger og resultater…

2001

Alternativer til statistikpakken SPSS - billigere og/eller bedre?
v/ Jan Ivanouw. 21. nov., 2001.
- Omtale af en række forskellige programmer, incl priser og faciliteter. Henvisninger til hjemmesider med nærmere oplysninger. - Demonstration af Simstat, S-PLUS og Pop-tools. Vi…

100 år på psykometriens arena. Hvornår er 1+1= 2? Om Georg Raschs itemanalyse
v/ Carsten Rosenberg Hansen & Benny Karpatschof. 8. okt., 2001.
I anledning af 100-årsdagen for Georg Raschs fødsel gennemgik foredragsholderne den analysemetode som har gjort Rasch verdenskendt.

Måling af undervisningseffekten af køreuddannelsen i Danmark
v/ Hans Henrik Jensen. 16. maj., 2001.

Reception i anledning af udgivelsen af bogudgivelsen af bidragene til Fænomenologiseminaret: Københavnefænomenologien - bisat eller genfødt?
24. apr., 2001.

Seminar i analyse af kvalitative data med nud*ist vivo
v/ Benny Karpatschof. 2. apr., 2001.
Demonstationseksempel:Interviews af brugere af den socialpsykiatriske støtte-kontakt-ordning i København

Generalforsamling 2001 - med fagligt oplæg: Response style i Rorschachtesten
v/ Jan Ivanouw. 14. mar., 2001.
Det almindelige problem i kliniske undersøgelser er at håndtere testpersonens indstilling til testningen, specielt som modvillig og dækkende, åben og ærlig eller overdrivende. Det er…

Sessionsprøven som forskningsmæssig ressource
v/ Tom Teasdale. 20. feb., 2001.
Foredraget gennemgik en ressource, et unikt materiale. Siden 1975 er alle danske mænd der møder på session testet med den samme intelligensprøve, Børge Priens Prøve…

Simulering indenfor SPSS
v/ Benny Karpatschof. 31. jan., 2001.

2000

Udvælgelsesproblemer i kvalitative forskningsprojekter
v/ Tine Tjørnhøj Thomsen, Else Christensen, Dorthe Staunæs & Dorthe Marie Søndergård. 4. dec., 2000.
I: Det genstandsmæssige problem: Realismeproblemet: Hvordan forholder forskningsresultatet sig til den del af verden, det udtaler sig om? II. Det epistemiske problem: Metodeproblemet: Hvordan forholder…

Men humlebien flyver alligevel - om reliabiliteten af ipsative score undersøgt gennem empiriske data
v/ Henriette Elkjær & Benny Karpatschof. 26. okt., 2000.
De fleste personlighedstest er baseret på strukturerede spørgeskemaer, der anvender selvrapporteringsmetoden. Disse spørgeskemaer kan være strukturerede på to forskellige måder: de kan enten have et…

Forskningsetikken - hvor blev den af?
v/ Jesper Brøsted, Benny Karpatschof & Gorm Hetmar. 19. sep., 2000.

Fænomenologisk seminar
13. apr., 2000.
Hvad kan fænomenologien tilføre den aktuelle psykologi - og hvad kan især Københavnerfænomenologien bidrage med? Før 1968 var psykologien i Danmark kendt for en særlig…

1999

Psykometri set fra en statistikers synsvinkel
v/ Svend Kreiner. 25. jan., 1999.

SYMFONI ELLER BABELSTÅRN – Om psykologiens metodologiske mangfoldighed
v/ Benny Karpatschof. 18. jan., 1999.

Om problemer med manglende standardisering indenfor kognitiv testning
v/ Erik Lykke Mortensen. 11. jan., 1999.

Fortælling, diskurs og subjekt
v/ Dorthe Marie Søndergård. 4. jan., 1999.

 

 

 

Tidligere arrangementer
 
2009

Hukommelsens mange ansigter 23. marts. 2009 v/ Anders Gade, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.Oplægget formidlede en række nyere forskningsresultater, der belyser og efterprøver den bredt accepterede antagelse om hukommelsens opdeling i flere delvist uafhængige hukommelsessystemer, som beror på forskellige hjernefunktioner (og skal testes med forskellige test). Der blev givet eksempler på testning med vægt på de klinisk mest væsentlige former. Link til powerpoint-præsentation:http://gade.psy.ku.dk/ (klik på undervisningsnoter – dernæst: se under “ekstern undervisning).

Psykopati – gradsforskel eller specifik mekanisme? 26. jan. 2009 v. cand.psych. Nikolaj Lunøe. Den officielle psykopatidiagnose er ret snævert knyttet til kriminalitet. Erhvervspsykologer kommer imidlertid ud for personer, som mangler mange af de officielle kendetegn på psykopati, men som ikke desto mindre kan opfattes som psykopater, og som måske til gengæld har andre egenskaber, der ikke normalt nævnes. Eksemplificeret med egne erfaringer fremlagde Nikolaj Lunøe egne og andres teorier på området og lagde op til debat om de metodiske vanskeligheder, der knytter sig til emnet.
Link til artikler og supplerende materiale, som Nikolaj stillede til rådighed forud for foredraget.

2008

Adaptiv tilpasning af sværhedsgrad i kognitive øvelser – kunstig intelligens som metode til at finde den optimale sværhedsgrad. 26. Nov. 2008 v. Inge Wilms, cand. IT, stud. ph.d., Center for Hjerneskade. Med udgangspunkt i egen forskning præsenteredes metode og problemer ved udvikling og afprøvning af kunstig intelligens som middel til løbende at matche sværhedsniveau til forsøgsperson i computerbaseret kognitiv træning indenfor neurohabilitering.

Video af forældre og børns samspil, hvad kan vi lære? Observation af forældre­barn samspil, metodiske vanskeligheder og social perception.
 27.okt. 2008, V. Mette Høyer, ph.d. cand. psych.
Med udgangspunkt i en kort gennemgang af tidligere forskning på området, blev det diskuteret, hvorvidt det er muligt, at lave kvantitative analyser, baseret på observation af andre forældre og deres børns samspilsadfærd, dvs. baseret på social perception: Observationsdatas kvalitet, validitet og reliabilitet – Betydningen af sådanne undersøgelsers resultater for udviklingsteorierne og udviklingsforskningen.

Hvordan kan man analysere realistiske psykologiske modeller?
 29.sept. 2008, V. cand. psych., ph.d., Jan Ivanouw. Foredraget gennemgik de traditionelle statistiske modeller, udpegede deres indbyggede begrænsninger, og introducerede Structural Equation Modelling (SEM), som en nyere statistisk metode, der kan analysere mere realistiske psykologiske modeller, hvor der tages højde for komplicerede samspil mellem flere faktorer. Der blev vist eksempler på beregninger vha. statistikprogrammet M-plus. Foredraget vil blive blive fulgt op at senere arrangement, om anvendelsen af de nye metoder til undersøgelse af behandlingseffekt.

Computer adaptiv-testning (CAT)
28. maj, 2008, v. stud. ph.d. Guido Makransky.
Om praktiske, såvel som de psykometriske, fordele ved CAT-princippet inden for psykologisk testning i erhvervslivet. Præsentationen berørte også de problemer, der skal overvejes i forbindelse med udviklingen af en CAT til brug i erhvervslivet.

Adaptiv testning.
2. april 2008, v. lektor Svend Kreiner
Svend Kreiner fortalte om principperne bag adaptiv testning, herunder de item respons modeller, der ligger bag, – eksemplificeret ved folkeskolens nye nationale test.

Kursus i statistikprogrammet S+
15. 16. januar afholdt selskabet et to-dages kursus i statistikprogrammet s-plus, v. ph.d. Jan Ivanouw.
Kurset var gratis for selskabets medlemmer .
Læs mere her.

Psykologiens videnskabelighed – Psykologi indlejret mellem to videnskabskulturer: sejladsen mellem positivisme og konstruktivisme. 
I forlængelse af selskabets årlige generalforsamling 30. januar, holdt Benny sit oplæg om psykologiens videnskabelighed, fraPsyke og Logos åbne konference, d. 18 jan. under samme titel. (Konferences indlæg, herunder Bennys, vil blive publiceret i et senere tema-nummer af Psyke og Logos).

2007
Hvad er videnskabelig metode? 
Afholdt d. 27. nov., v/ Dr. Phil. Jan Faye.
Jan Faye argumenterer for at videnskabelige metoder i virkeligheden blot er en forfinelse og videreudvikling af den begrundelsespraksis, der allerede findes anvendt i hverdagslivet, og at der er en tæt sammenhæng mellem de videnskabelige metoder, uanset hvilken videnskab eller videnskabsgren de udfoldes indenfor.Kan vi måle erfaringens vækst? – Mere om Elliott Jaques intelligensteori
Afholdt d. 22. okt. v/ Cand.psych. Nikolaj Lunøe.Fortsættelse af arrangementet d.10. april. Denne gang med kritisk diskussion af teoriens svagheder, suppleret med Nikolajs egne videooptagelser, hvor forskellige mennesker fortæller om de overvejelser, de gør sig, når de arbejder, løser problemer eller træffer beslutninger. Nikolajs papirer og artikler om Elliot Jaques findes her.Gennemsnitsdannelse på tvivlsomt grundlag 
Afholdt d. 24. sept. v/ statistiker Inge Henningsen, Institut for matematiske fag, Københavns Universitet.
I november 2004 fremkom den af regeringen nedsatte karakterkommission med forslag til en ny karakterskala. Inge Henningsen, der er statistiker,  har leveret en del af baggrundsmaterialet til betænkningen om karakterskalaen. I sit foredrag vil hun ud fra sin statistiske baggrund argumentere for, at den nye karakterskala ikke løser nogen af 13-skalaens problemer, men tværtimod forstærker visse af dem.Havariundersøgelser – udforskning af psykologiske faktorer bag ulykker
Afholdt d. 24. maj, 2007v/ John Krouel, Havariinspektør, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane.

John Krouel fortæller om empiriske fund og metoder til analyse af psykologiske faktorer bag ulykker, på baggrund af sit mangeårige virke med udredning af jernbanehavarier.Udformningen og udforskningen af interventioner – interventionsforskningens metodologi.
Afholdt onsd. d. 2 maj. v. Benny Karpatschof, lektor v. Institut for Psykologi, Københavans Universitet.
I de senere år har kravet om evidensbaseret praksis bredt sig fra medicinsk til psykologisk praksis. Det har bidraget til at promovere de kognitivt-adfærdsmæssige behandlings- og interventionsformer og bragt de blødere former, fx de psykodynamiske, i defensiven. Med dette evidensbegreb er det ikke bare psykologisk praksis, der er blevet kidnappet af store økonomiske interesser, det gælder også hele evalueringsforskningen. Derfor er den videreudvikling af evalueringsforskningen, som hedder interventionsforskning, et vigtigt korrektiv. Denne nye forskningsgenre er nemlig både bredere i sit sigte, der ud over effekten også omfatter hele interventionsprocessen, og sin metodologi, der introducerer kvalitative og participatoriske undersøgelsesmetoder.

Hvor kloge er de kloge — og er de kloge nok? 
Afholdt tirsd. 10. apr., v. Cand.psych. Nikolaj Lunøe.
Oplæg om den canadiske organisations-teoretiker Elliott Jaques (1917-2003) teori om den kognitive udvikling i voksenalderen. Nikolaj Lunøe, der er psykolog og free lance konsulent i organisation & ledelse, og som i mere end 15 år har arbejdet med EJs idéer, fortæller om den hjemmelavede interview-metode, han har udviklet — viser nogle video-klip med smagsprøver — og fortæller om hvordan, han bruger metoden i praksis.
Klik her for tekster om teorien


Dysleksi – testning af voksne ordblinde. Er det et arbejde for psykologer (II) ? 

Afholdt torsd. 25. jan. v/Cand.psych. aut. Gorm Hetmar. Diagnostisk og differentialdiagnostiske spørgsmål, arbejde med komplekst sammensatte testbatterier, konkurrerende definitioner af ordblindhed. Egne data præsenteres. Der er tale om en fortsættelse af arrangementet i efteråret. Gorm vil i oplægget sammenfatte og diskutere resultater på baggrund af egne data.

2006:

Link til selskabets folder / efterår 2006 program (pdf-fil, 190kb)

Whistleblower eller bydreng – når forskeren er placeret i et politisk minefelt. 
Afholdt mandag den 11. dec. Ved prof. Peter Allerup, DPU. Ud fra sine undertiden stormfulde erfaringer med p ædagogisk forskning taler Peter Allerup om forskerens dilemma som placeret i et politiske minefelt. Det drejer sig bl.a. om hans involvering i PISA-undersøgelsens resultater, og aktuelt i diskussionen om det empiriske grundlag for vurderingen af skolestørrelsens betydning.

Dysleksi – testning af voksne ordblinde. Er det et arbejde for psykologer?
Afholdt mandag den 23. okt. Ved Gorm Hetmar, cand. psych., autoriseret af Psykolognævnet.
Diagnostisk og differentialdiagnostiske spørgsmål, arbejde med komplekst sammensatte testbatterier, konkurrerende definitioner af ordblindhed. Egne data præsenteres.

Sekvensanalyse indenfor Rorschachtestning
Afholdt mandag den 18. sept. Ved Jan Ivanouw, cand. psych., Ph. D.
Oplæg vedrørende sekvensanalyser anvendt indenfor Rorschachtesten. Altså noget om hvilken indflydelse rækkefølgen af de involverede deltests og items har på resultaterne. Og ikke mindst en demonstration af, hvordan sådanne analyser kan foretages. Derudover naturligvis diskussion af metoder og resultater.

Statistisk sammenhæng -fup eller fakta?
Afholdt tirsdag d. 23 maj. Udsagnet “En statistisk sammenhæng har intet at gøre med en kausal (reel) sammenhæng” er populært, men forkert. Faktisk kan de statistiske fejlkilder afsløres – ad statistisk vej. v/ Benny Karpatschof, lektor ved Psykologisk Institut, Københavns Universitet.

Forældreevne – Begreb, metode og praktiske konsekvenser
Afholdt mandag d. 24 april. Vurdering af forældreevne: Begrebsmæssig afklaring samt diskussion af forhold af betydning for operationalisering – hvordan måles forældreevne, kan det måles? v/Arne Poulsen , professor i udviklingspsykologi ved Roskilde Universitetscenter.

Hvis PISA-undersøgelsen er svaret, hvad var da spørgsmålet?
Afholdt tirsdag d. 9 maj. Jan Mejding, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, med PISA-undersøgelsen som hovedområde, vil redegøre for PISA-undersøgelsens forudsætninger og intentioner, og fortælle om bestræbelserne på at udvikle et validt og reliabelt prøvemateriale. I foredraget indgår også en gennemgang af nogle af undersøgelsens resultater samt overvejelser vedrørende resultaternes formidling.

præ-2006 (i udpluk):

 • Symfoni eller babelstårn – om psykologiens metodologiske mangfoldighed
 • Om problemer med manglende standardisering indenfor kognitiv testning
 • Københavnerfænomenologien – bisat eller genfødt? (papers fra seminaret udgivet som bog)
 • Forskningsetikken – hvor blev den af?
 • Reliabiliteten i ipsative tests
 • Udvælgelsesproblemer i kvalitative forskningsprojekter
 • Svarstile indenfor Rohrschachtesten
 • 100 år på psykometriens arena.
 • Hvornår er 1+1= 2? Om Georg Raschs itemanalyse
 • Effektevaluering af psykoterapi
 • Korstog mod metodologisk analfabetisme
 • Psykologiske undersøgelser – Psykologen til undersøgelse (temarække med 6 arr.)
 • Når også sproget er et forståelsesproblem (ved us. af minoriteter)
 • Metaanalyse – en nødvendig metode i psykologien
 • Dybde og virkelighed – i fænomenologiske eksperimenter
 • I lyst og nød – det sunde parforhold: Gottmans forskning og terapi
 • SimStat – et alternativ til Spss. Et program du har råd til.
 • Konstruktion og kvalitetssikring af tests indenfor erhvervslivet