Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi er et selskab under Dansk Psykologforening, der beskæftiger sig med forskningsmetodologiske problemstillinger, herunder:

  • Kvalitative forskningsmetoder
  • Kvantitative forskningsmetoder
  • Statistik
  • Psykologiske tests
  • Interviewmetodik

Selskabet holder 6-8 arrangementer om året. Deltagelse er gratis for medlemmer.

Kommende arrangementer

torsdag den 8. december, 2016
Kl. 19.30-22.00.
Praksisforskning - forskning vedrørende psykologbehandling i privat praksis