Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi er et selskab under Dansk Psykologforening, der beskæftiger sig med forskningsmetodologiske problemstillinger, herunder:

  • Kvalitative forskningsmetoder
  • Kvantitative forskningsmetoder
  • Statistik
  • Psykologiske tests
  • Interviewmetodik

Selskabet holder 5-6 arrangementer om året. Deltagelse kræver ikke tilmelding og er gratis for medlemmer.

Kommende arrangementer

mandag den 27. marts, 2023
Kl. 18.00-19.00.
Generalforsamling
mandag den 27. marts, 2023
Kl. 19.30-22.00.
Netværksanalyse: findes depression som sygdom?