Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi er et selskab under Dansk Psykologforening, der beskæftiger sig med forskningsmetodologiske problemstillinger, herunder:

  • Kvalitative forskningsmetoder
  • Kvantitative forskningsmetoder
  • Statistik
  • Psykologiske tests
  • Interviewmetodik

Selskabet holder 6-8 arrangementer om året. Deltagelse er gratis for medlemmer.

Kommende arrangementer

lørdag den 5. maj, 2018
Kl. 10.00-17.00.
Kursus i netbaseret dataindsamling med LimeSurvey del 1
torsdag den 24. maj, 2018
Kl. 19.30-22.00.
Conducting – Inducing body expression or arbitrary sign language?
lørdag den 26. maj, 2018
Kl. 10.00-17.00.
Kursus i netbaseret dataindsamling med LimeSurvey del 2