Analyse af ILD-data

I de nyeste versioner af Mplus er udviklet metoder til behandling af denne form for data [beskrives nærmere]