Blogindlæg

Det gratis statistikprogram JASP

JASP er et gratis statistikprogram som er lettilgængeligt og kraftfuldt.

Programmet kan alt det som man har brug for til almindelige statistiske beregninger – og så meget mere. Der er også moduler der kan analysere netværk og beregne metaanalyse. De fleste af beregningerne kan også udføres som bayesisk statistik.

Programmet opdaterer løbende de beregninger man foretager (lige som regnearket Excel).
Grafik og tabeller kan kommenteres, og det hele kan indsættes i Word og med det udseende som kræves af de fleste tidsskrifter (APA-kriterier).

Programmet kan downloades her.

Nærmere beskrivelse
JASP kan bruges på alle gængse platforme, både Windows, Mac og Linux, og der er også en cloud version, som indebærer at man ikke behøver at have JASP installeret på sin egen PC, iPad eller telefon for at kunne bruge det.

Det installeres vældig let med en enkelt kommando, og samtidig installeres en kopi af statistikprogrammet, R. JASP er på en måde et grafisk interface til R. Man ser imidlertid ikke de R-kommandoer, der ligger under de kommandoer man udfører i JASP. Nogle beregninger udføres faktisk også med et andet sprog end R – men dette er altså ikke noget man ser, og ikke noget man skal bekymre sig om. Man bliver slet ikke opmærksom på at man bruger R.

Programmet har to vinduer. I det venstre kan man se data, og når man vælger en analyse, kommer der i dette vindue muligheder for at udvælge variable og tilvælge analysemetoder. I det højre vindue ses analyseresultaterne, som opdateres dynamisk, og hvor man selv kan tilføje kommentarer. Output er af høj kvalitet, kan hentes over i Word, og kan også bruges som input til tekstprogrammet LaTeX.

Følgende er en liste over de statistiske analyser programmet kan udføre (de analyser der også kan udføres med bayesisk statistik har tilføjet b i parentes):
Deskriptiv statistik, t-tests (b), Sammenhængstabeller (incl. Ki-i-anden-test) (b), Korrelation: Pearson, Spearman, Kendall (b), Binomialtest af frekvenser (b), ANOVA (b), ANCOVA (b), Linear Regressionsanalyse (b), Logistisk Regression, Log-Linear Regression (b), Exploratorisk Faktoranalyse (EFA), Principal Componentanalyse (PCA), Repeated Measures ANOVA (b), Reliabilitetsanalyse (bl.a. Cronbach’s alfa), Structural Equation Modeling (SEM – med programmet lavaan).

JASP husker alle trin i de gennemførte analyser. Disse opdateres automatisk hvis man f.eks. retter fejl i datasættet, og det betyder også at analyserne kan gentages med andre datasæt.
Når man gemmer sit datasæt, kan man vælge også at få gemt alle analyseresultaterne og egne kommentarer. Hvis man vil udveksle data og resultater med andre, skal disse også have JASP installeret.

Der findes jo faktisk to helt grundlæggende filosofier inden for statistikken. Den der normalt undervises i, er den frekventistiske opfattelse, og de fleste kender ikke til andet. Den anden opfattelse er bayesisk. Der har været voldsom kamp mellem disse to filosofier i statistikkens historie, omend fronterne vist er ved at blødes noget op nu. JASP er interessant ved at man til mange af de statistiske opgaver kan bruge både frekventistiske og bayesiske metoder. Selvom de fleste nok vil bruge de almindeligt kendte metoder, giver det mulighed for at man kan prøve hvad der sker hvis man tænker bayesisk i stedet for.

Mangler
Der er imidlertid også vigtige mangler ved JASP, som nok især vil være et problem for egentlige forskere..
Det første man gør når man arbejder med statistik, er at indtaste data, og undervejs har man tit brug for at rette i data og måske indføre nye variable. I modsætning til de fleste andre statistikprogrammer har JASP ikke en dataeditor. I steder bruger man et andet program til at opstille og redigere i data. JASP er fra starten indstillet på at bruge Excel til dette, men man kan vælge et andet program. JASP kan også læse SPSS-datafiler og rene tekstfiler.
Man kan se sine data i et skema lige som i andre programmer, men man kan kun ændre på variablens type (nominal, ordinal eller skala). Man kan ændre på de labels der er tilknyttet en variabel. Hvis ‘køn’ f.eks. er indtastet som 1 og 2, kan man ændre det til ‘kvinde’ og ‘mand’, og man kan ændre på den rækkefølge kategorierne vises i tabeller.
Man kan også beregne nye variable ud fra de eksisterende, men dette virker så besværligt at det nok er lettere at bruge det samme program som man bruger til indtastning. Programmet kan ikke gemme nye variable som produceres af analyserne, eksempelvis prediktive scores og residualer.

Programmet er dog stadig under udvikling, og udviklerne tager løbende hensyn til ønsker fra brugerne. Der arbejdes også med udvikling af nye særlige moduler, bl.a. machine learning.

Konklusion
JASP er et rigtigt godt valg for psykologer der gerne på en let og hurtig måde vil kunne foretage statistiske analyser.

Psykologer der arbejder med forskning vil dog nok have brug for et program som kan bruges til alle former for statistiske analyser, som let kan arbejde med statistiske modeller, og som gør det let at arbejde med selve datasættet. Men også disse psykologer kan have glæde af JASP.
En grund er at programmer har let tilgængelige procedurer for nogle nyere eller vanskeligt tilgængelige opgaver, som netværksanalyse og metaanalyse.
En anden grund er at JASP giver output som er tilpasset reglerne for publikationer efter APA-standard, og det derfor kan indsættes direkte i manuskripter til indsendelse til tidsskrift.
Endvidere kan JASP bruges som en første orientering i et datasæt som derefter gennemarbejdes med et kraftigere program.

Jan Ivanouw
6. maj 2019