Blogindlæg

Interview med Palle Jensen om hans bevidsthedsteori

Interview med Palle Jensen om baggrunden for hans oplæg om bevidsthed 22.5.2017
Jeg stiller Palle følgende spørgsmål:
Hvad i alverden fik dig, som naturlidenskabeligt uddannet og fungerende opfinder, til at interessere dig for og kaste dig over bevidsthed?


Palle:
Jeg er helt enkelt nysgerrig på alt. Det provokerede mig også at bevidsthed tidligere var et fyord indenfor neuroverdenen. Og jeg blev også provokeret af, at man trods oceaner af scanninger, åbenbart ikke blev meget klogere på bevidsthed. En ”rød klat” på scaningsbilleder repræsenterer aktivitet blandt millioner af neuroner. Det gav anledning til et kritisk syn på undersøgelsesmetoderne, som angik aktiviteter på makroniveau.
Jeg er så heldig at være radioamatør, og jeg har selv bygget flere radioer. En radio kan let gå i ”selvsving”, også kaldet ”rundhyl” ved små ændringer i modtager- og sendeomstændigheder. Disse erfaringer gav anledning til forestilling om lignende aktivitet i hjernen.
Epilepsi kan analogt betragtes som ”makroudsving”/makroselvsving ”, i modsætning til bevidsthed, som repræsenterer mikroudsving.
For en del år siden gik jeg til en forelæsningsrække om ”Videnskab eller Gud” på Niels Bohr Instututtet. Her fik jeg kontakt med Rasmus Fogh, som blev meget interesseret i min teori.
Senere blev jeg inviteret til at præsentere min teori på en poster ved en kongres i Danmark i 2004. Omkring halvdelen af dem, jeg sidenhen har korresponderet med, har forholdt sig positivt overfor min teori, mens den anden halvdel har forholdt sig kritisk eller afvisende.
En engelsk forsker, Creek, fattede interesse, og med ham havde jeg en længere korrespondance. Creek formulerede senere en ”snap shot” hypotese, baseret på eller stærkt inspireret af min teori (men uden at angive reference hertil).
Jeg fortsætter med at blande mig i forskellige diskussioner om bevidsthed på forskellige netværk.
Aktuelt planlægger og arbejder jeg i øvrigt på at teste min teori gennem simulering.
Gorm Hetmar