Dataindsamling

Forskning kræver data. På siderne under dette punkt gennemgås forskellige praktiske spørgsmål om dette.