Tidligere arrangement:

Adaptiv tilpasning af sværhedsgrad i kognitive øvelser – kunstig intelligens som metode til at finde den optimale sværhedsgrad

Arrangementet blev afholdt onsdag den 26. november, 2008.

V/ Cand. IT, stud. ph.d. Inge Wilms, Center for Hjerneskade.

Med udgangspunkt i egen forskning præsenteredes metode og problemer ved udvikling og afprøvning af kunstig intelligens som middel til løbende at matche sværhedsniveau til forsøgsperson i computerbaseret kognitiv træning indenfor neurohabilitering.Video af forældre og børns samspil, hvad kan vi lære? Observation af forældre­barn samspil, metodiske vanskeligheder og social perception.