Tidligere arrangement:

Generalforsamling 2012 – med fagligt oplæg: ADHD’er — dem laver vi da selv!

Arrangementet blev afholdt onsdag den 25. januar, 2012.

V/ Cand. psych. Gorm Hetmar.

I den senere tids debat om ADHD er den samfundsmæssige vinkel ofte fraværende, hvilket dette oplæg søgte at rode bod på. Oplæggets budskab var, at de senere års stigningen i antallet af ADHD-tilfælde er relateret til ændrede samfundsmæssige fordringer til sine borgere, som de kommer til udtryk gennem opdragelsesmønstre i vuggestue og børnehave, undervisningsmål og –metoder i folkeskole og uddannelsesinstitutioner, samt ændringer i arbejdsmarkedets kvalifikations- og præstationskrav. Oplægget berørte også effekten af et ændret fritidsaktivitetsmønster hos børn og unge, og problematiserede bl.a. computerspils betydning for den sociale og sproglige udvikling.

Slides fra oplægget kan hentes her (240kb, .pptx)