Tidligere arrangement:

Cross-national comparisons of family affluence – measurement issues and statistical inference

Arrangementet blev afholdt tirsdag den 14. april, 2009.

V/ Professor i statistik Svend Kreiner, Københavns Universitet.

Oplægget gennemgik måleproblemer i forbindelse med konstruktion af en international ”family-affluence”-skala (FAS), som forsøger at afdække børnefamiliers økonomiske formåen. Svend Kreiner fortalte om undersøgelser af FAS-skalaens validitet, og de nye metoder han og hans forskergruppe har taget i anvendelse for at kompensere for de afdækkede problemer. Den efterfølgende diskussion drejede sig om basale måleproblemer, Rasch-modeller og mere generelt om validitetsbegrebet.