Tidligere arrangement:

Demonstration af PC-programmet Mplus til at lave psykologiske modeller

Arrangementet blev afholdt onsdag den 7. december, 2011.

V/ Associeret forsker, cand. psych., ph.d., Jan Ivanouw, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Brug PC-programmet Mplus til at lave psykologiske modeller.
Se demonstration af hvordan.

Psykologiske modeller
Psykologiske modeller handler om at opstille og afprøve sammenhænge mellem begreber.
Der er to trin i dette. For det første skal begreberne måles. For det andet skal man undersøge hvilke sammenhænge der er mellem de målte begreber.

Det første trin foretages traditionelt ved at vælge en bestemt målemetode (test) eller ved selv at finde på en målemetode. Det er traditionelt det andet trin der er i focus for det psykologiske forskningsarbejde.

Man finder imidlertid i mange undersøgelser ikke de sammenhænge som man ville vente, fordi det første trin ikke fungerer. Målinger er fejlbehæftede. Der er dels usystematiske fejl (støj), dels reagerer målemetoderne ofte også på andre faktorer end de ønskede (eksempelvis når spørgsmålene i en test af depression også reagerer på angst). De traditionelle metoder ser væk fra fejl og indflydelse fra andre faktorer. Der bliver derfor ofte så meget slør i målingerne at de sammenhænge man er interesserede i sløres så meget at de forsvinder.

Med PC-programmet Mplus kan man gennemføre begge trin i en psykologisk undersøgelse. Man kan opstille målingsmodeller, så man udnytter data bedst muligt og tager højde for indflydelse fra fejl. Og man kan udnytte de bedre måleresultater direkte i undersøgelse af forholdet mellem de psykologiske begreber. Faktisk behøver man slet ikke at få målingerne skrevet ud som variable. Man kan opstille målingsmodellerne og undersøge relationerne mellem begreberne i samme trin.

Mplus
Mplusprogrammet er et meget stærkt program som kan arbejde ud fra mange forskellige slags data (ja/nej-valg, 0-4-vurderinger, optalte antal, kontinuerte målinger eksempelvis reaktionstider, nominale data eksempelvis liste over diagnoser m.v.). Data kan være fuldstændige eller blandet med manglende data.
Programmet kan anvendes til alle slags psykologiske modeller, herunder både at analysere samtidige målinger og til analysere udviklinger og effekter.

Demonstration af Mplus
Arrangementet indledes med en kort gennemgang af ovenstående principper. Hovedpunktet bliver demonstration af anvendelsen af Mplus. Der gennemgås en række simple og letforståelige eksempler.
Særligt interesserede kan medbringe egen bærbar PC og på forhånd hente den gratis demoversion af Mplus her for at prøve eksemplerne.
Den omfattende User’s Guide til Mplus kan hentes her. Denne indeholder også en lang række praktiske eksempler på gennemførelse af analyser.

  • Hent slides fra oplægget her