Tidligere arrangement:

Effekten af opsøgende terapeutisk arbejde med alkoholikere – et fænomenologisk orienteret kvalitativt studie

Arrangementet blev afholdt torsdag den 18. april, 2002.

V/ Cand. psych. Gorm Hetmar.

Ud fra en metodologisk gennemgang af principper og praktiske fremgangsmåder ved kvalitativ analyse blev gennemgået en interviewundersøgelse af effekten af opsøgende behandling af alkoholikere.

  • En detaljeret redegørelse for undersøgelsen kan hentes her