Tidligere arrangement:

Effektmåling af sociale indsatser

Arrangementet blev afholdt mandag den 1. oktober, 2012.

V/ Ph.d. Maiken Pontoppidan, Forsøgskonsulent v. SFI.

Der er en stigende efterspørgsel på effektmålinger af høj kvalitet på det sociale område. SFI har oprustet på området ved bl.a. at etablere en ny forskningsafdeling for kontrollerede forsøg. Teoretisk set er det randomiserede kontrollerede forsøg meget simpelt, men når det skal udføres i den virkelige verden opstår der masser af udfordninger og dilemmaer. Oplægget handlede om disse og om hvordan, de er søgt taklet i SFI’s arbejde. Effektmålinger af familieprogrammerne Multidimension Treatment Foster Care (MTFC) og Parent Management Training Oregon (PMTO) blev anvendt som eksempel.Model fit og robusthed?