Tidligere arrangement:

Er faktoranalytiske modeller gyldige på individniveau?

Arrangementet blev afholdt mandag den 28. november, 2011.

V/ Cand.psych. Anders Bech Christiansen.

Oplægget gik i rette med den populære antagelse, at faktoranalytiske modeller, såsom ‘Big Five’ og g-faktoren, udpeger psykologiske egenskaber, der findes ‘inde i hovedet’ på enkeltindivider, og er styrende for personens adfærd eller præstationer. Kritikken af denne antagelse er mest tydeligt fremsat af psykometrikeren Denny Borsboom. Oplægsholderen som netop havde afleveret speciale om emnet, gav i dette oplæg givet et vue på Borsbooms argumentation.

test