Tidligere arrangement:

Generalforsamling 2011 – med fagligt oplæg: Estimation af responsbias og retningspåvirkning i ProPerson-testen

Arrangementet blev afholdt mandag den 31. januar, 2011.

V/ Cand. stat., dr. phil. Benny Karpatschof, Københavns Universitet, Psykologisk Institut.

Benny Karpatschof demonstrerede en metode til at estimere responsbias i ProPerson testen, hvor item inden for de samme skalaer er både ‘retvendte’ og ‘spejlvendte’ (f.eks. samme skala: “Jeg er altid interessert i nye ideer” versus “Folk med mange ideer er sjældent seriøse”). Vha. faktoranalyse kan det estimeres i hvor høj grad respondenterne – uagtet deres placering på pågældende skala – er tilbøjelige til at lade deres svar påvirke af i hvilken retning spørgsmålet er formuleret.

  • Powerpoint fra foredraget kan hentes her (pptx, 1,2 mb)