Tidligere arrangement:

Fra papir og blyant til “Cognitive Function Scanner” – 40 års udvikling i kognitiv testning

Arrangementet blev afholdt mandag den 14. november, 2022.

V/ Dr.psych. & dr.med. Peter Laursen.

Peter Laursen vil gennemgå forskningen og udviklingen bag testsystemet Cognitive Function Scanner (CFS).

CFS er et neuropsykologisk undersøgelsessystem indeholdende 10 test som klienten løser på tablet eller smartphone.

Det undersøger:
Korttidshukommelse og langtidshukommelse for verbalt materiale
Korttidshukommelse og langtidshukommelse for spatialt materiale (ansigter)
Visuomotorisk funktion (øje-håndkoordination)
Visuospatial funktion
Perception
Opmærksomhed, reaktionstid og bevidsthedsstabilitet (separat for syns- eller høresansen)

Klientens præstationer sættes automatisk i relation til det indbyggede normsæt, idet der tages højde for alder (25-75 år), køn og uddannelsesniveau. Normerne er etableret på basis af CPR-udtræk af almenbefolkningen (n = 1.026 og n = 711).

De enkelte tests præsenteres her:
http://www.crs.dk/

Testsystemet bliver mest brugt i den daglige klinik, men har også været anvendt i forskellige forskningsprojekter, senest i forbindelse med træning af visuel opmærksomhed hos 10-15-årige i Grækenland:
https://www.mdpi.com/1424-8220/22/17/6680/htm?fbclid=IwAR2VryH4WWrvO_Sh9S-pd-aP6RANn4MVUSjt5YRDA2xGD-pKcqOAU0vH6Sk

Cognitive Function Scanner vil indgå i den forestående runde af Østerbroundersøgelsen.

Slides fra foredraget kan hentes her (som pdf-fil)

Akademisk karriere for foredragsholderen:
Dr.med. Københavns Universitet i 1998
Psykologisk doktorgrad (dr.psych.) Åbo Akademi Universitet, Åbo, Finland i 1990
Ph.d.i medicin Københavns Universitet i 1981
Cand. Psych. Københavns Universitet i 1976.