Tidligere arrangement:

Generalforsamling 2010 – med fagligt oplæg: Introduktion til latente variable eksemplificeret ved Rorschachtesten

Arrangementet blev afholdt mandag den 25. januar, 2010.

V/ Associeret forsker, cand. psych., ph.d., Jan Ivanouw, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Foredraget demonstrerede hvordan statistiske modeller med latente variable løser nogle af de problemer der findes i den klassiske statistik. De målemetoder man bruger i psykologien, består ofte af den simple sum af scoringerne fra items i en test. Disse sumscores er imidlertid som regel ikke noget godt udtryk for de egenskaber der skal måles. I stedet kan man opstille målingsmodeller der tager hensyn til at forskellige items fungerer forskelligt, og som tager højde for de målefejl der altid forekommer ved at indbygge dem i modellen – i stedet for, som i klassisk psykometri, at lade som ingenting. På denne baggrund kan man få bedre resultater i forskning, og man kan beregne bedre testscores (personparametre) til brug for personundersøgelser. I foredraget gives en introduktion til metoden, og den illustreres med Rorschachtesten.

  • Hent slides fra oplægget her