Tidligere arrangement:

Generalforsamling og fagligt oplæg

Arrangementet blev afholdt mandag den 28. januar, 2019.

Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, herunder beretninger fra evt. udvalg.
4. Godkendelse af revideret regnskab.
5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Godkendelse af budget og kontingent.
8. Valg af bestyrelse og suppleanter.
9. Eventuelt.

Forslag til GF skal være indsendt senest 14.1.

Ca. kl. 19.30 Fagligt oplæg:
En forkert måde at konstruere psykologiske tests