Tidligere arrangement:

Generalforsamling

Arrangementet blev afholdt mandag den 30. maj, 2022.

Der er servering af en måltidsret, kager, slik og drikke.

Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, herunder beretninger fra evt. udvalg.
4. Godkendelse af revideret regnskab.
5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Godkendelse af budget og kontingent.
8. Valg af bestyrelse og suppleanter.
9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen faglig diskussion:

Nedgang i interesse for foreningsaktivitet
– er det rigtigt?
– hvad er årsagerne?
– hvad kan man gøre?

 

test