Tidligere arrangement:

Hukommelsens mange ansigter

Arrangementet blev afholdt mandag den 23. marts, 2009.

V/ Lektor Anders Gade, Københavns Universitet, Institut for Psykologi.

Oplægget formidlede en række nyere forskningsresultater, der belyser og efterprøver den bredt accepterede antagelse om hukommelsens opdeling i flere delvist uafhængige hukommelsessystemer, som beror på forskellige hjernefunktioner (og skal testes med forskellige test). Der blev givet eksempler på testning med vægt på de klinisk mest væsentlige former. Link til powerpoint-præsentation:http://gade.psy.ku.dk/ (klik på undervisningsnoter – dernæst: se under “ekstern undervisning).