Kommende arrangement:

Humor i nogle psykologiske belysninger

Mandag den 11. februar, 2019 kl. 19.30-22.30.

V/ Professor Hans Vejleskov.

NB Der er hyggeligt samvær og servering af varme og kolde drikke og sundt slik fra kl 19.00.

Efter nogle indledende bemærkninger om, at “humor”
1) er et noget uklart begreb
2) er et i høj grad tværfagligt emne, vil oplægget omhandle flg:

A. Humor som led i udviklingen af social kognition hos børn.

B. Humor som et (modent) personlighedstræk.

C. Humor som metode til at undersøge forståelse og (sider af) kognitiv udvikling.

Referencer:
Vejleskov, H. (2000). Latter, morskab og humor. – Med ustadigt henblik på børnepsykologien. København: Akademisk forlag.
Vejleskov, H. (2003). Børns forståelse af menneskelige og sociale forhold. Introduktion til social kognition. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.
Vejleskov, H. (2005). Stor humor – Livsanskuelse. Modent personlighedstræk. Social kognition. Psyke & Logos, 2005(2), 496-522.

test