Tidligere arrangement:

Humor i nogle psykologiske belysninger

Arrangementet blev afholdt mandag den 11. februar, 2019.

V/ Professor Hans Vejleskov.

Efter nogle indledende bemærkninger om, at “humor”
1) er et noget uklart begreb
2) er et i høj grad tværfagligt emne, vil oplægget omhandle flg:

A. Humor som led i udviklingen af social kognition hos børn.

B. Humor som et (modent) personlighedstræk.

C. Humor som metode til at undersøge forståelse og (sider af) kognitiv udvikling.

Referencer:
Vejleskov, H. (2000). Latter, morskab og humor. – Med ustadigt henblik på børnepsykologien. København: Akademisk forlag.
Vejleskov, H. (2003). Børns forståelse af menneskelige og sociale forhold. Introduktion til social kognition. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.
Vejleskov, H. (2005). Stor humor – Livsanskuelse. Modent personlighedstræk. Social kognition. Psyke & Logos, 2005(2), 496-522.