Tidligere arrangement:

Er depression en sygdom og kan den måles? – en statistisk og teoretisk diskussion af diagnosen

Arrangementet blev afholdt torsdag den 24. oktober, 2019.

Oplægsholdere:

I foredraget vil vi gennemgå depression som begreb og dets historiske udvikling, samt hvorledes det er forsøgt målt.
Vi vil gå nærmere ind på hvordan man bestemmer hvilken værdi på en depressionsskala man kan bruge til at skelne mellem deprimerede og ikke-deprimerede (cut-off score), og hvilke fejlkilder der kan være.
Vi vil endvidere gå ind på forholdet mellem selvratingtests og interviewbaserede skalaer til diagnosticering af depression og sammenligne forskellige af de gængse metoder.
Endelig vil vi komme ind på en række overvejelser over validiteten af selv begrebet og af kliniske interviews som guldstandard i diagnosticering.