Tidligere arrangement:

Hvis PISA-undersøgelsen er svaret, hvad var da spørgsmålet?

Arrangementet blev afholdt tirsdag den 9. maj, 2006.

V/ Lektor Jan Mejding, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Jan Mejding, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, med PISA-undersøgelsen som hovedområde, vil redegøre for PISA-undersøgelsens forudsætninger og intentioner, og fortælle om bestræbelserne på at udvikle et validt og reliabelt prøvemateriale. I foredraget indgår også en gennemgang af nogle af undersøgelsens resultater samt overvejelser vedrørende resultaternes formidling.