Tidligere arrangement:

Hvor mange forsøgspersoner skal jeg bruge?

Arrangementet blev afholdt torsdag den 19. maj, 2016.

V/ Associeret forsker, cand. psych., ph.d., Jan Ivanouw, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Ved indledende undersøgelser hvor man vil have en første opfattelse af et område, eller undersøge hvordan et spørgeskema bliver opfattet af dem der skal svare, er det vigtigste at få fat i relevante svarpersoner, og det kan være ganske få.

Det er ved undersøgelser hvor der afprøves hypoteser, eller bestemmes effektstørrelser, at antal forsøgspersoner er vigtigt.

Der vil blive omtalt tre forskellige måder at gå frem.
1. Tommelfingerregler der typisk sætter antal forsøgspersoner i forhold til antal variable i undersøgelsen.

2. Traditionen fra Jacob Cohen (‘Statistical power for the social sciences’, 1988). Det bestemmes hvor stor sandsynligheden er for få et signifikant testresultat der påviser en lovmæssighed hvis den faktisk er til stede (statistisk power). Dette afhænger af hvor stor en effekt man kigger efter, og af hvor mange forsøgspersoner man anvender. Der findes tabeller der kan bruges til at finde den statistiske power. Metoden virker bedst ved simple undersøgelser med enkle statistiske tests.

3. Nyere metoder der bygger på structural equation modeling (SEM). Man kan vise hvor mange personer der kræves til at undersøge en hypotese om en samlet model med flere indgående variable. Man kan undersøge ganske komplicerede modeller. Undersøgelsen foregår ved hjælp af simulationsmetoder (Monte Carlo).

Ved foredraget vil det blive demonstreret hvorledes programmet Mplus kan bruges til at undersøge hvor mange personer der er brug for ved forskellige psykologiske modeller.
Præsentationen tager udgangspunkt i Muthen og Muthen (2002). ‘How to use a Monte Carlo study to decide on sample size and determine power’ (som vil blive forklaret forståeligt for psykologer).

Hvis man selv har en model man gerne vil have undersøgt, kan man sende problemstillingen ind til bestyrelse@forskningsmetode.dk inden 1. maj og få den kommenteret i foredraget.

Arrangementet foregår i Dansk Psykologforenings lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø – og er gratis for selskabets medlemmer. Årligt kontingent er 100 kr (50 kr for studerende).

test