Tidligere arrangement:

Intellektuelle funktioner hos 70+-årige. Undersøgelser af en færøsk kohorte

Arrangementet blev afholdt mandag den 27. januar, 2020.

V/ Cand. psych. Fróði Debes, Deildin fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu, Sjúkrahúsverk Føroya.

Der er tale om en forløbsundersøgelse af en færøsk ældrekohorte, som første gang blev undersøgt, da de var i alderen 70 – 74 år. Det er resultater fra denne første undersøgelse, som vil blive fremstillet.

Resultaterne fra en genundersøgelse af kohorten, 10 år senere, er for tiden under udarbejdelse, men er endnu ikke analyseret. Indhentelse af deltagernes skolekarakterer fra 7. klasse er også i gang og skal indgå som tidlige prædiktorer for deltagernes funktion i alderdommen.

Når alle disse data forligger, vil det færøske studie kunne sammenlignes med det enestående og verdenskendte skotske forløbsstudie: ’The Lothian Birth Cohort’ og blive et forsøg på replikation af nogle af deres resultater i en anden kohorte i et andet land. Hvor skotterne har en intelligenstest af deltagerne som 11-årige, vil vi, ved hjælp af vore deltageres skolekarakterer som 14-årige, kunne opnå lignende, ikke blot associative, men kausale slutninger om deres funktion i 70-årsalderen og 80-årsalderen.

Fra et bredt dækkende psykometrisk testbatteri, som blev givet til den færøske ældrekohorte, vil jeg:

1. Beskrive kohorten, som er den første på Færøerne i denne aldersgruppe

2. Bygge nogle psykometriske målemodeller, ved hjælp af konfirmatorisk faktoranalyse, og sammenligne de forskellige modellers forklaringsværdi

3. Teste for indvirkningen på den foretrukne målemodel af et sæt obligatoriske sociografiske baggrundsvariabler i en strukturel ligningsmodel
(1) Teste for yderligere effekter på den almene begavelse og en række mere snævre evneområder af
(2) udsættelse for miljøgifte (i fosterlivet og på undersøgelsestidspunktet)
(3) brug af stimulanser samt
(4) indvirkningen af en lang række klinisk-medicinske mål og diagnoser

Til sidst vil sammenhængen imellem den almene begavelse på undersøgelsestidspunktet og dødeligheden i de efterfølgende 8 år blive fremstillet.

De præsenterede modeller og resultater vil være foreløbige og komme fra igangværende analyser.