Tidligere arrangement:

Kursus i statistikprogrammet S-plus (og R)

Arrangementet blev afholdt fredag den 15. februar, 2008.

V/ Associeret forsker, cand. psych., ph.d., Jan Ivanouw, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Program
Indledning om S-PLUS versus SPSS og om forskellene mellem det menubaserede S-PLUS og den kommandobaserede gratisversion R.

Demonstration af menusystemet og af kommandosystemet, samt af grafikfunktionerne.
Gennemgang af datatyperne og om objekter der kan arbejdes videre fra.
Objekthåndtering i S-PLUS/R. Om muligheden af at skrive sine egne funktioner.

Simple øvelser der viser udførelse af de samme funktioner som kendes fra SPSS. Øvelser i samtidig anvendelse af flere datasæt (og datatyper) som overskrider mulighederne i SPSS. Øvelser der viser hvordan output kan anvendes til viderearbejde. Øvelse i forskellige grafiske fremstillinger. Evt. øvelser i opstilling af mere komplekse modeller efter deltagernes ønsker.

Man skal selv medbringe bærbar PC til øvelserne. Programmet udleveres i demo-version.
Datamaterialer til undervisningen bliver udleveret.

Mere detaljeret program udsendes til deltagerne.

Hvad er S-PLUS og R?
Det mest anvendte statistikprogram inden for det psykologiske område er SPSS. Det er derfor også det program de fleste psykologer har et vist kendskab til. Programmets største fordel er nok at det er forholdsvist let at komme i gang med ved brug af menusystemet. SPSS har imidlertid forskellige ulemper. En af de vigtiste er at det er vældig dyrt. Samtidigt er det også et ganske gammelt program, hvilket viser sig ved at det har svært ved at håndtere data som andet end en simpel tabel, og at resultaterne i princippet kun kan skrives ud, men ikke på en let måde kan gemmes og genbruges til yderligere beregninger. Grafikdelen er også noget begrænset og kan være besværlig at anvende. Kort sagt kan SPSS være noget tungt at arbejde med.

Et alternativt program er S-PLUS som anvendes ganske meget i forskningssammenhænge. Hvor SPSS grundlæggende består af en række isolerede statistikrutiner der er bundet sammen af et menusystem, er S fra starten konstrueret som et højniveausprog specielt udviklet til brug for statistik, med alle de bedre muligheder dette indebærer (S for Statistik, plusset er kommet til i en senere version). Det er, som SPSS, et generelt statistikprogram der skal kunne bruges til alle slags beregninger. Imidlertid er det bagvedliggende program opbygget på en helt anden måde. Alt i S-PLUS er objekter. Det betyder at et beregningsresultat ikke bare er noget som bliver skrevet ud, men selv kan bruges som input til flere beregninger. Har man eksempelvis beregnet en række gennemsnit, så er det meget enkelt at regne gennemsnittet ud af disse gennemsnit – noget som er vanskeligere at gennemføre i SPSS. S-PLUS har også en række glimrende funktioner til brug for ganske avancerede grafiske fremstillinger.

S-PLUS kan, lige som SPSS, betjenes ved hjælp af menuer, men har også et meget smidigt kommandosystem, svarende til syntaxfilerne i SPSS. Kommandoerne er i almindelighed enklere i S-PLUS fordi alle relevante statistiske procedurer er defineret som funktioner med ganske enkle kommandoer. En anden fordel ved S-PLUS er at mange forskergrupper som anvender programmet, definerer deres egne funktioner som de så udgiver til gratis download for andre. Der findes også en glimrende mailliste hvor man kan spørge andre brugere om hjælp, og standarden her er høj.

S-PLUS er forholdsvist billigt hvis det anvendes til forskning og undervisning, men er dog lige så dyrt som SPSS hvis det skal bruges i kommercielle sammenhænge. Interessant er i denne sammenhæng at S-PLUS har en kusine, som hedder ‘R’ (bogstavet før S). R er gratis! Der er i nogle situationer lidt forskel i kommandoerne, men som regel kan de samme kommandoer bruges i S-PLUS og R. Dog mangler R et integreret menusystem, så det skal primært betjenes med kommandosproget. Der findes dog forskellige menusystemer som kan tilføjes, f.eks. ‘R commander’

  • Læs mere her
  • En kommenteret sammenligning af statistikprogrammer kan hentes her