Tidligere arrangement:

Målingsinvarians

Arrangementet blev afholdt torsdag den 14. oktober, 2010.

V/ Associeret forsker, cand. psych., ph.d., Jan Ivanouw, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Psykologisk testning og centrale analysemetoder for udforskning af psykologiske problemstillinger forudsætter at de målemetoder vi bruger, fungerer ensartet over for de forskellige undersøgte grupper. I foredraget blev gennemgået forskellige former for målingsinvarians og hvordan målingsinvarians kan undersøges inden for den nyere psykometriske tradition med konfirmatorisk faktoranalyse og latente variable.

  • Hent slides fra oplægget her