Tidligere arrangement:

PC-programmer til kvalitativ analyse

Arrangementet blev afholdt mandag den 28. oktober, 2019.

V/ Associeret forsker, cand. psych., ph.d., Jan Ivanouw, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Kvalitativ dataanalyse foretages typisk på et begrænset sample af tekster, f.eks. nedskrevne interviews. Der findes forskellige måder at undersøge tekstmaterialet, men de vil i de fleste tilfælde kræve at der identificeres dele af teksterne som kodes efter indhold. I gamle dage før PC-erne klippede og klistrede man i teksterne. Nu kan man godt bruge et almindeligt tekstprogram. Det er imidlertid meget lettere at bruge et program der er beregnet til formålet.

Der vil kort blive omtalt nogle forskellige programmer, og to programmer vil blive gennemgået nærmere.

NVivo er det ene af de store, kendte programmer.
Det vil blive demonstreret med nogle eksempler på analyse.

Da NVivo imidlertid er et betalingsprogram, gennemgås det gratis PC-program QDA miner lite, og deltagerne får lejlighed til selv at prøve det.

Medbring egen PC, og før arrangementet bedes du downloade QDA miner lite
her

Du kan medbringe egne tekster til at analysere, men der udleveres også nogle interviewdata til at prøve programmet.

Deltagelse, incl. let servering, er gratis for medlemmer af Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi (ikke-medlemmer kan melde sig ind på nedenstående mailadresse).

Tilmelding til ivanouw@post8.tele.dk senest mandag 21. oktober.