Tidligere arrangement:

Prenatal exposure to alcohol and neurobehavioral development at age 7

Arrangementet blev afholdt torsdag den 18. oktober, 2012.

V/ Cand.psych., ph.d.-stud. Janni Niclasen.

Oplægget og disskussionen havde fokus på selektionsbias i korhorteundersøgelser. Det blev også diskuteret hvordan undersøgelsens tidslige opløsning samt forskellige måder at kategorisere og inddele respondenter kan påvirke konklusionerne i forskellig retning.