Tidligere arrangement:

Generalforsamling 2009 – med fagligt oplæg: Psykopati – gradsforskel eller specifik mekanisme?

Arrangementet blev afholdt mandag den 26. januar, 2009.

V/ Cand.psych. Nikolaj Lunøe, Capability.

Den officielle psykopatidiagnose er ret snævert knyttet til kriminalitet. Erhvervspsykologer kommer imidlertid ud for personer, som mangler mange af de officielle kendetegn på psykopati, men som ikke desto mindre kan opfattes som psykopater, og som måske til gengæld har andre egenskaber, der ikke normalt nævnes. Eksemplificeret med egne erfaringer fremlagde Nikolaj Lunøe egne og andres teorier på området og lagde op til debat om de metodiske vanskeligheder, der knytter sig til emnet.
Link til artikler og supplerende materiale, som Nikolaj stillede til rådighed forud for foredraget.