Tidligere arrangement:

Som jagten på cirklens kvadratur: Søgen efter positiv, herunder kvantitativ læring og teoretisk vejledning for krig igennem 250 år.

Arrangementet blev afholdt mandag den 30. september, 2019.

V/ Brigadegeneral, cand. phil. i historie, seniorforsker (em.) Michael H. Clemmesen, Forsvarsakademiets Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori..

Nærmere beskrivelse
Kvantitative læringsmetoder og positiv teori har fra Oplysningstiden været søgt anvendt i forsøg på at kunne gøre krigsførelse videnskabeligt funderet. Herunder har grundlaget traditionelt været historiske eller aktuelle eksempler.

Det historiske forløb igennem de sidste 250 år følges med nedslag på de ledende teoretikere/skoler og deres eksempler.

Man kan se en nærmere præsentation af arrangementet på vores blog.

Slides med noter fra foredraget kan hentes her (som pdf-fil)

CV-oplysninger
1982-84: Lærer i Krigshistorie på Hærens Officersskole
1989-94: Lærer i Strategi og Krigsteori på Forsvarsakademiet
1999-2004: Lærer i Strategi og Krigsteori på Baltic Defence College (ved siden af tjenesten som rektor)
2004-2014: Lærer i Krigsteori på Forsvarsakademiet.

Udvalgte publikationer
Clemmesen, M.H. (2010) Den lange vej mod 9. april. Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Clemmesen, M.H. (2012) Det lille land før den store krig. Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Clemmesen, M.H. (2019) Sønderjyllands forsvar og Lembourns spionage. Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Clemmesen, M.H. (red.) (2018) Om læring og indsigt fra krig bd. 1-2. København: Forsvarsakademiet.