Tidligere arrangement:

Sprog, perception og kognition

Arrangementet blev afholdt mandag den 19. april, 2010.

V/ Professor , Dr.ling.merc., cand.mag. Per Durst-Andersen, Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier, CBS..

Oplægget gennemgik nyere eksperimentelle undersøgelser, som tyder på at folk med forskellige modersmål ser forskelligt på et og samme billede, går til løsning af opgaver på vidt forskellig vis, kategoriserer forskelligt og har forskelligartede associationer. Per Durst-Andersen demonstrerede hvordan disse undersøgelser passer med en teori om at sproget deler sig i tre supertyper, som svarer til tre forskellige perceptionsstrategier og tre forskellige kommunikationsstrategier: om sprogbrugeren taler ud fra situationen, ud fra modtagerens perspektiv eller ud fra afsenderens perspektiv.