Tidligere arrangement:

Statistisk sammenhæng – fup eller fakta?

Arrangementet blev afholdt tirsdag den 23. maj, 2006.

V/ Cand. stat., dr. phil. Benny Karpatschof, Københavns Universitet, Psykologisk Institut.

Udsagnet “En statistisk sammenhæng har intet at gøre med en kausal (reel) sammenhæng” er populært, men forkert. Faktisk kan de statistiske fejlkilder afsløres – ad statistisk vej.