Tidligere arrangement:

Symposium: Hvad forstås grundlæggende ved talblindhed/dyskalkuli?

Arrangementet blev afholdt torsdag den 27. august, 2015.

V/ Cand. psych. Gorm Hetmar.

I hvilke former ytrer dyskalkuli sig?
På hvilke måder ligner, respektive afviger dyskakuli sig fra dysleksi?
Paradokser inden for talblindhed?
– f.eks. ringe basale matematiske færdigheder ses påfaldende ofte kombineret med relativt gode matematiske færdigheder på højere niveauer.
– hvilke spørgsmål kan sådanne paradokser rejse? F.eks. med hensyn til hvorvidt matematisk kunnen og forståelse er forenlig med en stringent ‘lineær’ logik versus en ‘psykologik’?