Tidligere arrangement:

Udvælgelsesproblemer i kvalitative forskningsprojekter

Arrangementet blev afholdt mandag den 4. december, 2000.

Oplægsholdere:

I: Det genstandsmæssige problem: Realismeproblemet:
Hvordan forholder forskningsresultatet sig til den del af verden, det udtaler sig om?

II. Det epistemiske problem: Metodeproblemet:
Hvordan forholder forskningsprocessen sig til forskningsresultatet?

Der er to forskellige udvælgelsesmetoder:

A. klassiske udvælgelse: Udvælgelsesprocedure defineret på forhånd
Videnskabeligheden sikres ved en a priori explicering og problematisering af metodeproblemet.

B. De forhåndenværende informanters princip:
udvælgelsen er bestemt af forhold i genstandsfeltet, som er helt eller delvis uden for hvad der kan forudses eller styres. Videnskabeligheden sikres ved en post hoc explicering og problematisering af metodeproblemet.

I stedet for at tale om empirisk generalisation og teoretisk generalitet
kan man måske bruge begreberne:
Empirisk integration inden for et givet projekt (fx triangulering eller data-mætning)
Forskningsmæssig integration af flere projekter og undersøgelsesresultater inden for samme område.