Tidligere arrangement:

Udvikling af koncept for optimering af styringsdesign i offentlige organisationer

Arrangementet blev afholdt mandag den 9. december, 2013.

Der er ingen topledelser, der har blot nogenlunde styr på, hvad der samlet set og grundlæggende styrer deres organisationer. De er optaget af enkelte styringsteknologier, brandslukning og ad hoc problemer. Leon Lerborg vil udvikle et koncept, således at det bliver muligt for topledelser at foretage et serviceeftersyn af deres styringssetup. Teoretisk set er kernen at udvikle en designteori og en designproces. De ekisterende teorier vil blive kritiseret, og der vil ske udvikling på basis af to andre og mere grundlæggende teoriområder: Teorier om forklaringer og teorier om rationalitet. Dette teoriapparat vil blive konkretiseret, udviklet og testet i forbindelse med offentlige caseinstitutioner – et departement, psykiatrien i en region og et par kommuner.