Tidligere arrangement:

Udvikling og afprøvning af psykologiske tests ved hjælp af Rasch-analyser

Arrangementet blev afholdt tirsdag den 24. maj, 2005.

Oplægsholdere:

Foredraget vil bestå af to dele:

Den første ved Svend Kreiner, som vil være en præsentation af præmisserne for den loglineære Rasch model med særlig vægt på problematikker omkring lokal afhængighed og differentiel item funktion.

Den anden ved Tine Nielsen, som vil være en eksemplificeret præsentation af en ny-udviklet strategi til forbedring af resultaterne af loglineære Rasch-analyser og resultaterne af en indholdsanalyse af de enkelte items i en skala indenfor rammerne af den aktuelle teori, kan udvælge hvilke(t) item(s) der skal udbyttes med nye items hhv. modificeres.

Eksemplificeringen vil tage udgangspunk i Tines arbejde med udvikling af en dansk udgave af the Sternberg-Wagner Thinking Styles Inventory (TSI).

Sted: KUA lokale 6.1.88