Intensive longitudinal data (ILD)

Med fremkomst af den nye teknik kommer der muligheder for dataindsamling som man kun kunne drømme om før.
I medicinsk forskning har man allerede i nogen tid brugt indsamling af data vha smartphones som kan programmeres til at måle nogle fysiologiske forhold mange gange i løbet af en dag. Dette er endnu ikke almindeligt i psykologien, men man kan f.eks. tænke sig mulighederne i at forsøgspersoner rapporterer deres tilstand og oplevelser flere gange i løbet af en dag. Her fremkommer ganske vist også nye problemstillinger, f.eks. modsætningsforholdet mellem på den ene side at få relevante data, og på den anden side spørgsmålet om hvor meget man kan irritere forsøgspersoner med at skulle måles eller afgive oplysninger.

Disse etiske spørgsmål må selvfølgelig afklares, og de vil være forskellige i forskellige sammenhænge.

Et problem er imidlertid også hvad man skal stille op med den mængde af data der fremkommer. De betegnes som intensive longitudinal data, hvor intensiteten går på hyppigheden af indsamlingstidspunkter.

Der er på det seneste udviklet metoder til at håndtere denne situation. Se nærmere under analyse af ILD-data