Links

Links til hjemmesider med relevans for psykologisk metode

– redigeret af Jan Ivanouw (opdateret 15.05.04)

Oversigter over links til statistiske hjemmesider
En meget omfattende overstigt over steder på nettet der har statistisk information, herunder kurser og netbøger
http://www.execpc.com/~helberg/statistics.html

http://lib.stat.cmu.edu/

Undervisning: Kurser og materialer
Et godt sted at starte er følgende site. Den rummer en v�ldig nyttig bog og gode links til andre statisiske steder, også til steder med små programmer der kan foretage beregninger direkte på skærmen..
http://davidmlane.com/hyperstat/

Garsons meget omfattende oversigt over statistiske metoder. Praktisk forklaret i relation til SPSS
http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa765/index.shtml vælg: ‘Statnotes’

http://www.cmh.edu/stats/

Vidensbase (omfattende):
http://trochim.human.cornell.edu/kb
Se f.eks. forklaringen på Multi-Method-Multi-Trait-Matrix metoden til validering:
http://trochim.human.cornell.edu/kb/mtmmmat.htm

Hjælp til at vælge statistiske tests:
http://trochim.human.cornell.edu/selstat/ssstart.htm

En elementær indføring i forståelse af mediation, eller intervening variables og hvordan de testes statistisk:
http://w3.nai.net/~dakenny/mediate.htm
En mere systematisk indføring fås på
http://www.public.asu.edu/~davidpm/ripl/mediate.htm#down 
På følgende side kan fås et gratis program, Italassi, der kan analysere og forklare regressionsmodeller med interaktionstermer (programmet kan også anvende SPSS sav-filer). Programmet kan findes via http://www.simstat.com/

Metaanalyse
Der findes en række programmer til metaanalyse. Man skal være opmærksom på at der findes forskellige metoder til metaanalyse. Særligt er der forskel på om der foretages korrektion for attenuation, som anbefalet af Hunter og Schmidt. I bogen af Hunter og Schmidt omtales et program de selv har udviklet. Det kan købes ved henvendelse tilLe@humrro.org (koster 125$). Andre sider der omtaler metaanalyseprogrammer: http://www.prw.le.ac.uk/epidemio/personal/ajs22/meta/index.html 
Specielle problemstillinger (herunder multifaktorielle modeller) er gennemgået på: http://www.prw.le.ac.uk/epidemio/personal/ajs22/meta/routines.html#regr . Meta Analysis Calculator som skal kunne bruge Hunter-Schmidt-metoden.
http://www.lyonsmorris.com/lyons/metaAnalysis/index.cfm 

Lad nettet lave dine statistiske beregninger! 
På f’ølgende side er der en mængde henvisninger til sider hvor man kan indtaste data og få beregnet analyser direkte på skærmen. Det lyder selvfølgelig ikke sælrigt praktisk hvis det drejer sig om store datamængde, og kan selvfølgelig ikke erstatte et egnet statistikprogram, men til enkeltstående analyser kan det være nyttigt, f.eks. til beregning af statistisk power. Disse sider kan også bruges godt pædagogisk. Oversigtssiden findes på: http://members.aol.com/johnp71/javastat.html. Det er en lang side.

Beregning af teoretiske statistiske fordelinger (binomial-, normal-, ki-i-anden- t- og F-fordeling):
http://www.stat.ucla.edu/~dinov/courses_students.dir/Applets.dir/Normal_T_Chi2_F_Tables.htm

Hvis man har brug for powerberegninger, så er her en omfattende samling
http://members.aol.com/johnp71/javastat.html#Power

Power og sample size beregninger ved hjælp af smarte grafer der kan flyttes:
http://www.stat.uiowa.edu/~rlenth/Power/

Poweranalysis of ANOVA design
http://www.math.yorku.ca/SCS/Online/power/

SPSS-hjælp
SPSS egen hjemmeside
http://www.spss.com

Makroer fra SPSS:
http://www.spss.com/tech/stat/Macros.htm

Raynald Levesques SPSS hjemmeside rummer vældig god hjælp til at løse SPSSproblemer
ved hjælp af syntaks, makroer og script:
http://pages.infinit.net/rlevesqu/

Resampling statistik
Metoder til at ‘genanvende’ samples ved systematisk omordning (permutering) af data eller tilfældigt at udtage dele af samplet (Monte Carlo simulation) eller tilfældigt geudtage hele samplet med tilbagelægning, således at samme observation kan optræde flere gange (bootstrap simulation). En oversigt kan fås på:
http://www.resample.com/

Programmer der kan bruges til at beregne resamplingstatistik: Man kan bruge S-PLUS eller STATA (se nedenfor)
Et gratis alternativ er Pop-Tools som er en udvidelsespakke til Excel. Den beskrives nærmere med eksempler og kan downloades fra:
http://www.cse.csiro.au/CDG/poptools/

Bayesisk statistik
Der er tale om beregninger af sandsynligheder der tager systematisk hensyn til den inforamtion man allerede har.
En anvendelse er at karakterisere en psykologisk eller medicinsk testmetode ud fra sensitivitet, specificitet og base rate (også kaldet prævalens). Disse faktorer bestemmer sammen hvor sikkert man ud fra testresultatet kan slutte sig til om personen har en egenskab (positiv prædiktiv værdi) eller om personen ikke har egenskaben (negativ prædiktiv værdi). På følgende side kan man direkte indtaste værdier og se de resulterende sandsynligheder:
http://www.intmed.mcw.edu/clincalc/bayes.html

BETSY
er et gratis Bayesisk baseret system til scoring af tekster, særligt med henblik på at vurdere essayopgaver http://edres.org/betsy/

Beslutningsteori i forbindelse med måling stammer fra Cronbach. Det er en simpel model for analyse af kategoriale data når formålet er at klassificere respondenter i to kategorier (eks. bestået, ikke-bestået). Teorien fremstilles på http://edres.org/mdt/, og der er links til træning i metoden.

Hierarkiske lineære og ikke-linære modeller
http://www.ssicentral.com/hlm/hlm.htm

Psykometri
Applied Psychometric Society:
http://www.fordham.edu/aps

Item Response Teori modeller
Grundig indføring i IRT-modeller findes på http://edres.org/irt/. Omfatter bl.a. onlineudgave af Frank Baker: The Basics of Item Response Theory

Rasch modeller – en særlig type IRT-modeller (1-parametermodellen)
Institute for Objective measurement (Rasch):
http://www.rasch.org/

Computer Aided Testing
Et princip der anvender IRT-modeller til at beskrive testitems. Items sammensættes til lejligheden efter forskellige prinsipper. Det er blandt andet muligt at tage hensyn til testpersonens besvarelse af de første items, når de næste udvælges og præsenteres på skærmen.

Introduktion til CAT: http://edres.org/scripts/cat/catdemo.htm

Generalizability theory
http://aom.pace.edu/rmd/special.html

http://www.cquest.toronto.edu/env/aera/aera-lists/aera-d/97-03/0011.html

http://www.cquest.toronto.edu/env/aera/aera-lists/aera-d/97-11/0047.html

http://www.cquest.toronto.edu/env/aera/aera-lists/aera-d/97-03/0010.html

PLS-metoden
http://www.umetrics.com/

Multinominal betinget logistisk regression (MCL) 
En metode som er en udbygning af logistisk regression som indebærer at den almindelige logistiske regressionsmodel kan være forskellig for forskellige situationer (som beskrives af en stratifikationsvariabel).
Metoden er beskrevet af John Hendrickx på følgende side, og der er link til en side hvor syntaksfiler til SPSS (og andre programmer) kan downloades:http://www.xs4all.nl/~jhckx/mcl/

Classification tree analysis
Analyse ved hjælp af klassifikationstræer er en videreudvikling af clusteranalyse. Metoden har haft forskellige navne: AID (automatic interaction detector; Morgan and Sonquist 1963) og THAID (Morgan and Messenger, 1973) som er foreslået af medarbejdere ved ISR, Michigan. M. Manfred Kuechler Hunter College, skriver om metoden: ‘Personally, I am rather skeptical of this approach. Like some forms of cluster analysis or some uses of stepwise regression, there is very little substantive thought involved. You simply let some formal statistical criterion (like maximizing “explained variance”) decide which model represents the data. A fishing expedition rather than a theory/substance driven approach; or “number crunching” rather than “statistical modeling”. But great for “tea leaves readers” and therefore quite popular in marketing research.’ Kort beskrivelse af metoden findes påhttp://www.statsoftinc.com/textbook/stchaid.html

Structural Equation Modeling
http://www.gsu.edu/~mkteer/sem.html

Archives of SEM-net postlisten:
http://bama.ua.edu/archives/semnet.html

Analyse af tre-vejs data
http://www.fsw.leidenuniv.nl/~kroonenb/

Overføre data mellem forskellige statistikprogrammer
http://www.stattransfer.com/html/products.html

Andre statistikprogrammer end SPSS
Der findes en række andre programmer af samme art som SPSS, dvs. all-round menubaserede programmer med varierende grader af makro- og programmeringsmuligheder. Blandt de mest kendte er SAS og StatisticaSIMSTAT er et billigt alternativ inden for denne kategori. Se nærmere beskrivelse (med gratis prøveversion) på følgende side:http://www.simstat.com/home.html

Der findes endvidere en anden type programmer som kan tage over der hvor SPSS syntaksfiler og makroer bliver meget besværlige eller må give op. Eksempelvis kan man ikke i SPSS tildele en funktion eller en konstant værdi til en variabel og derefter bruge denne som led i en formel. To af de mest kendte programmer er S-PLUS og STATA (Begge findes i forholdsvis billige versoner til studerende og universitetsansatte. S-PLUS fås i en gratis fuld fungerende 30-dages version hvortil der medleveres en god 160 siders introduktion). En anmeldelse af S-PLUS med henvisninger til litteratur og demonstrationer kan fås på følgende hjemmeside fra University of North Texas:http://www.unt.edu/benchmarks/archives/1998/August98/splus.htm S-PLUS er et fortolket EDB-sprog og er derfor ret langsomt. Hurtigere programmer er skrevet i programmeringssprog som C/C++. Et eksempel er AD Model Builder som har sin styrke i ikke-lineære statistiske modeller. Der findes en gratis ‘klon’ af S-PLUS, kaldet R, som imidlertid ikke har et grafisk interface, men skal styres fra en kommandolinie.

Hjemmeside for S-PLUS
http://www.insightful.com/products/splus/default.asp

Hjemmeside for STATA
http://www.stata.com/

Hjemmeside for AD Model Builder
http://otter-rsch.com/admodel.htm

Hjemmeside for R
http://www.r-project.org/

En side udviklet af Jonathan Baron der specielt gennemgår R (og dermed S-PLUS) til brug for psykologiske problemstillinger:
http://www.psych.upenn.edu/~baron/rpsych.htm#tth_sEc6.3

Andre statistiksteder
Samling af e-mails fra David S. Nichols til SPSS-.listen
http://socsci.colorado.edu/LAB/STATS/SPSS/

Elementær statistik, herunder indtastning til beregning af tests:
http://bardeen.physics.csbsju.edu/stats/

Demonstrationer i tilknytning til Howell: Fundamental Statistics for the Social Sciences:
http://www.duxbury.com/authors/mcclellandg/tiein/howell.htm

Forskellige statistiske hjælpeprogrammer udarbejdet af Gary King:
http://gking.harvard.edu/stats.shtml

European Rorschach Association
http://home19.inet.tele.dk/era

Katalog over psykologiske tests med kort beskrivelse og udgiver findes på http://www.ets.org/testcoll/index.html
Anmeldelser af psykologiske tests kan købes på http://buros.unl.edu/buros/jsp/search.jsp