MAIA

[Der ligger ikke datasæt, og altså ikke personhenførbare data på denne side]

MAIA 1

Formål:
Psykometrisk analyse af MAIS-spørgeskemaet

Undersøgelse 1:
Sample:
n=149 halvt sygeplejerske- og psykomotorikstuderende

Resultater:

 

MAIA 2

Formål:
Undersøgelse af psykomotorisk behandling af stress

Metode:
MAIA
Dele af SCL-90 (delskalaerne somatisering, depression og angst)