Medlemskab hvorfor?

Generelt
Selskabet er et bredt samlingssted for alle psykologer med interesse for forskning, og ikke kun for forskere. Selskabet afholder dels en række arrangementer og fungerer dels som ressource for Dansk Psykologforening vedrørende forskningsmæssige spørgsmål. Vi har endvidere en blog, hvor vi bl.a. skriver mere om de enkelte arrangementer. Vi arbejder også fortsat på at udgive værdifuld ældre dansk psykologisk litteratur, som ellers ikke er tilgængelig. Vi arbejder endvidere stadig meget på at udvikle letforståelige beskrivelser af en række forskningsmetodiske spørgsmål, herunder nye metoder.

Medlemsarrangementer
Der afholdes typisk 5-7 årlige medlemsarrangementerne. De er af fire forskellige typer.
Almene forskningsmetodiske spørgsmål: forskningsretninger, forskningspolitik, metateori, synspunkter på forskning, forskningsetik m.v.
Specifikke forskningstekniske spørgsmål: hvordan bestemte forskningsopgaver kan løses, gennemgang af forskning i et bestemt område, orientering om databehandlingsmetoder.
Orientering om andre fagområder der har delvist samme forskningsmetodiske problemer som psykologien: mange andre fagområder har forskningsmetoder og -problemer der ligner psykologiens.
Fyraftensmøder med præsentation af specifikke forskningsteknikker og PC-programmer

Aftenarrangementerne ligger fra kl 19.30-22.00, dog med servering og mulighed for hyggesnak fra kl 19.00. Deltagelse i aftenarrangementerne kræver ikke tilmelding
Fyraftensarrangementerne ligger fra kl. 17.30-19.00, også med servering. For at deltage i fyraftensarrangementerne skal man typisk melde sig til i forvejen.

Metoderessourcer
Indlæggene består af gennemgang af forskningsproblemer, databehandling, statistiske metoder, kvalitative analysemetoder m.m. Der er især focus på nyheder inden for forskningsmetodologien – det du ikke har hørt om i grunduddannelsen.
Indlæggene er skrevet med henblik på målgruppen af psykologer uden særlige forudsætninger.

Udgivelser
Selskabet har løbende udgivelser af værdifuld, ældre dansk psykologisk litteratur, som ellers ikke er tilgængelig. Det er særlig den københavnerfænomenologiske tradition som tager sit udgangspunkt i professorerne Edgar Rubin, Edgar Tranekjær Rasmussen og Franz From. Indtil 1968 var denne retning meget frodig med mange doktordisputatser og undersøgelser. Derefter forsvandt den, og publikationerne er stort set ikke mere tilgængelige.

Blog
Selskabets blog bruges til at orientere om kommende arrangementer, om nye forskningsinteressante forhold og til at gå mere i dybden med bestemte emner.

Rådgivning til DP
De centrale organer i Dansk Psykologforening har mulighed for at trække på selskabet i forbindelse med forskningsmæssige spørgsmål.

Som medlem støtter du disse aktiviteter, og du bliver orienteret via mail om kommende arrangementer.