Medlemskab hvordan?

Du melder dig ind i Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi  ved at
gå ind på din side som medlem i Dansk Psykologforening:
www.MitDP.dk
vælg Min profil og sæt flueben ved: Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi
Send også gerne dit navn og e-mailadresse til ivanouw@post8.tele.dk så vi kan sende besked om vores aktiviteter til dig.
Kontingentet 100 kr/år for færdiguddannede og 50 kr/år for studerende opkræves automatisk sammen med kontingent til DP.

Hvis du ikke er medlem af Dansk Psykologforening, kan du blive associeret medlem ved at sende følgende oplysninger til ivanouw@post8.tele.dk
Navn
Adresse
E-mail
Telefonnummer
Stilling
Uddannelse