Netbaseret dataindsamling

Mange psykologer har prøvet at lave et spørgeskema og indsamle nogle besvarelser. Tidligere foregik dette som regel ved at man uddelte spørgeskemaerne på papir, og når man havde fået dem tilbage, indtastede man besvarelserne i et statistikprogram. Den metode kræver meget arbejde, og da det så også er lettere at få svarpersonerne til at medvirke, er det almindelige nu at man via et it-medie sender et link som leder svarpersonen ind på en elektronisk udgave af spørgeskemaet. Herefter kan man så hente besvarelserne ind i et statistikprogram og analysere dem.

Samme metode kan bruges til data fra observationer. I dette tilfælde er det så blot observatøren som indtaster sine observationer i et it-baseret system.

Det vanskelige er nu imidlertid at få adgang til et it-system hvor man kan oprette sine spørge- eller observationsskemaer. Selve adgangen til sådanne systemer kan koste, og det kræver også færdigheder at oprette spørgeskemaer i systemerne. Til sammen kan dette blive ganske besværligt og ressourcekrævende. Imidlertid findes der også it-systemer der er gratis at bruge, og hvor forhindringen så kun er de færdigheder man skal have for at bruge dem.

Nedenfor er en omtale af sådanne forskellige systemer, og en vurdering af deres fordele og ulemper.

Jan Ivanouw
27. maj 2018

Online programmer til netbaseret dataindsamling
Der findes hundredvis forskellige online værktøjer til at gennemføre spørgeskemaundersøgelser. Løsningerne varierer med hensyn til pris, brugervenlighed, features, tilpasningsmuligheder, etc. Nogle programmer er specialeret særlige undersøgelsestyper, såsom f. eks. randomiserede kontrollerede undersøgelser (RCT), og andre er mere allround og kan anvendes til alle mulige typer undersøgelser (tilfredsheds-undersøgelser, kundetilfredshed, tilmeldingsformularer, forskning). Fælles for dem er at både udsendelse og oprettelse af skemaer sker på nettet, dvs. uden at du skal installere noget på din egen computer. Google Forms og LimeSurvey, som omtales herunder, er to udbredte programmer, der både er gratis og i forskellige henseender overgår de løsninger, som koster penge.

Google forms
Google Forms er et af de mest brugervenlige spørgeskemaværktøjer, der findes. Det er ret nemt at komme i gang med på egen hånd, også selv om man ikke er særlig computer-kyndig. Det er tilmed helt gratis at anvende, uanset hvor mange besvarelser man indsamler. Det er et godt valg hvis man ønsker hurtig at opsætte et velfungerende spørgeskema og man kan leve med de begrænsninger applikationen har. Begrænsninger ligger i at der ikke er så mange tilpasningsmuligheder. Man kan f.eks. ikke ændre grundlæggende ved spørgeskemaets udseende (bl.a. kan man ikke fjerne google-logoet) og man er bundet til de 7-8 indbyggede spørgsmålstyper. For at bruge applikationen skal man desuden have/oprette en google konto (hvilket er gratis). Dem der besvarer skemaet, behøver dog ikke have en google-konto.

LimeSurvey
LimeSurvey bruges af mange universiteter verden over til forskellige typer af undersøgelser. Programmet er et resultat af 14 års udvikling og samarbejde mellem programmører over hele verdenen. LimeSurvey er gratis, ligesom Google Forms, men i modsætning til Google Forms kan det styre alle aspekter af spørgeskemaet, og featuresættet er meget omfattende. For eksempel kan man opbygge brugerdefinerede beregninger (formler), timede surveys og scoring af svar. Der er 80 indbyggede sprog, programmet kan udlæse til SPSS (og R), mv. Man kan sågar ændre direkte i programkoden hvis man har lyst (og kan programmere). LimeSurvey er det bedste valg hvis man har avancerede behov, ønsker mange features og/eller maksimal fleksibilitet i forhold til hvordan man vil strikke spørgeskemaundersøgelsen sammen. I disse henseender overgår det betalings-løsningerne. Da systemet er helt åbent for modifikationer, er det også det bedste valg hvis man har brug for at bygge spørgeskemaet sammen med andre systemer.

Ulempen ved LimeSurvey er at man selv skal installere programmet på et webhotel, hvilket vil være en teknisk barriere for de fleste. Med sine mange indstillingsmuligheder er LimeSurvey desuden vanskelig at komme i gang med på egen hånd, sammenlignet med f.eks. Google Forms.
Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi har afholdt flere arrangementer om anvendelse af LimeSurvey (søg evt. på websiden under Tidligere arrangementer) og driver i øjeblikket en server med LimeSurvey (eksperimentelt). Her er link til slides [link følger]

Andre muligheder
Der findes, som sagt, mange betalingsløsninger på nettet. Den mest kendte all round betalingsløsning er formentlig SurveyMonkey. Det ligger nogenlunde mellem Google Forms og LimeSurvey mht. features og brugervenlighed. Det er forholdsvis nemt at komme i gang med og kan meget. SurveyGizmo er et andet program af nogenlunde samme kaliber. I begge tilfælde tilbydes gratis versioner med begrænset featuresæt som kan bruges hvis man har få respondenter. I dansk kontekst anvender mange virksomheder og institutioner programmet SurveyXact (Rambøll), delvist af historiske årsager (det var et af de første online spørgeskemaapplikationer hvorfor de har kunne ‘kapre markedet’). Nogle universiteter har aftale med Rambøll, således at universitetsansatte kan bruge programmet gratis (tilpasning til særlige behov i forbindelse med projekter kræver dog betaling). SurveyXact er ikke lige så velgennemtænkt som de andre nævnte løsninger, men tilbyder en god dansksproget hotline.

Anders Bech Christiansen
9. juni 2018

Når man har hentet data fra sin it-platform, har den et bestemt format, alt efter hvad der findes af muligheder og hvad man har valgt fra platformen. Det vil imidlertid ofte være nødvendigt derefter at ændre på opstillingen af data før statistisk databehandling.
På siden Opstilling af data kan du se nærmere om dette.