Pardata

I nogle tilfælde undersøger man personer der hører sammen to og to. Det kan være parforhold, tvillinger, chef og ansat. Dette giver en særlig datastruktur.

Man skelner mellem to situationer. I den ene skal man i analyserne kunne skelne den ene fra den anden, typisk som i parforhold med en mand og en kvinde, hvor men gerne vil kunne analysere betydningen af kønnet, eller chef og ansat. I den anden situation er dette ikke vigtigt for analysen, eksempelvis typisk i undersøgelser af enæggede tvillinger.

Organisering af data.
[nærmere]
Opstillingen af data indebærer de samme valg som ved gentagne målinger af samme person. Skal data organiseres i long eller wide format.

Long format opstilles således at der er en linie for hver person, og sammenhængen i parret markeres ved en variabel med et nummer for hvert par. Datafilen bliver ret lang, nedad.

Wide format opstilles således at der er en linie for hvert par, og variable for den ene kan markeres med en tilføjelse der henviser til de to personer (f.eks. xxx_m og xxx_k for samme variabel for henholdsvis mand og kvinde). Datafilen bliver ret bred henad.
(se også opstilling af data)

Analyse af data
[nærmere]