Performancebaserede tests

I selvvurderingstests beder man testpersonen om at ‘fortælle’ om sig selv, typisk ved at angive enighed med forskellige selvbeskrivende udsagn.

I modsætning til dette bedes testpersonen i performancebaserede test i at foretage sig noget. Det personen så gør, bliver efterfølgende vurderet (scoret) af psykologen efter et udviklet kategorisystem.

Det er vigtigt at det kategorisystem der anvendes ved scoringen af en test, dels er relevant (validt) i forhold til det der skal måles, dels pålideligt sammenfatter den indeholdte information (reliabilitet). Scoringssystemet skal være beskrevet på en måde der gør det tydeligt hvad der er de enheder der skal scores, og hvilke scoringskategorier der skal anvendes. Scoringssystemet beskriver som regel de kategorier der skal anvendes med nogle typiske eksempler. Det bør suppleres med en række eksempler på scoring af materiale der netop ikke er typisk, men som kan give vanskeligheder ved at ‘ligge imellem’ flere kategorier. Scoringssystemet og eksempelsamlingen bør afprøves ved reliabilitetsundersøgelser, og der skal udvikles undervisning der kan træne psykologer i at bruge scoringssystemerne.

Det er almindeligt at opdele performancebaserede tests i kognitive tests og personlighedstests, selvom begge typer af tests ofte kan give information både om kognition og om personlighedstræk.

Eksempler på performancebaserede kognitive tests er Binet, WAIS, Raven.

Eksempler på performancebaserede personlighedstests er Rorschach, TAT, associationstest, sætningsudfyldelsestest og forskellige tegnetests.

Jan Ivanouw
22. huni 2018