Psykometri

Psykometri betyder ‘måling af psyken’.

Betegnelsen bruges til at beskrive og forklare forhold i forbindelse med måling af psykologiske begreber.
Hovedområder er måling af symptomatologi, længerevarende egenskaber som personlighedstræk og kognitive evner og færdigheder.

Kognitive evner og færdigheder er ofte forsøgt målt med opgaveløsning, dvs. at personen skal handle og bearbejde information.
Personlighedstræk er ofte forsøgt målt med selvvurderingstests, typisk gennem stillingtagen til forskellige sætninger, men der findes også en række handlebaserede personlighedstest (Rorschach, associationstest, TAT).

Disse forskellige målemetoder er typisk underkastet psykometrisk vurdering, mens det samme ikke altid er tilfælder for de psykologiske vurderinger der er baseret på observation og interviews. Imidlertid må alle psykologiske vurderinger for at bygge på videnskabelig evidens kunne beskrives og vurderes ud fra deres psykometriske egenskaber

En introduktion til psykometri kan ses her (som ppt-fil)

Jan Ivanouw
12. maj 2018